da-DKkl-GLen-GB
You are here:Velkommen  >  Det sker på Ilisimatusarfik  >  Nyheder  >  Til gavn for Grønland

Konferencen "Til gavn for Grønland"Stor interesse for konferencen Til gavn for Grønland  i Ilimmarfik 25. januar 2014

Lørdag den 25. januar 2014 blev rapporten Til gavn for Grønland fra udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer offentliggjort ved en konference i Ilimmarfik.
240 havde tilmeldt sig konferencen, hvor formanden for udvalget Minik Rosing præsenterede rapporten for politikere, erhvervsfolk, studerende, forskere, interesseorganisationer, journalister og andre interesserede.

Rapporten er udarbejdet af et tværvidenskabeligt udvalg, som består af 13 forskere fra 9 forskellige forskningsinstitutioner i Grønland og Skandinavien. Udvalget blev nedsat i foråret 2013 i et samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Københavns Universitet.
Rapporten bygger på eksisterende viden og forskning om de mange emner, som er relevante, når man taler om udnyttelsen af naturressourcer.
Det har ikke været hensigten at skabe ny forskning, men derimod at samle den eksisterende viden på en række felter med det formål at give et helhedsbillede af udfordringer og mulige løsninger på det komplekse råstofområde.
Medlemmerne af udvalget har mødtes med aktører på råstofområdet og indsamlet tilgængelig viden på så forskellige felter som jura, internationale erfaringer, borgerinddragelse, geologi, økonomi, biologi, asienstudier, statskundskab og historie.

Resultatet er blevet en 360 graders undersøgelse af de udfordringer og de muligheder, som Grønland har på råstofområdet.

Download rapporten Til gavn for Grønland

Læs om udvalget og dets sammensætning her
Opmærksomhedspunkter
Rapporten opridser en række punkter, som udvalget mener bør gives særlig opmærksomhed, når Grønlands muligheder i fremtiden diskuteres
(Læs rapporten for uddybelse):

Overvej en harpestrategi
Råstoffonden en afgørende succesfaktor
Etablering af go/no-go-zoner
Behov for en udvidet uvildig vurdering af det geologiske potentiale
Transparens i lønsomhedsvurderinger ved mineprojekter
Good governance
Administration af indtægter fra råstofprojekterne
En opgradering af centraladministrationen eller en højere grad af outsourcing
Håndtering af grønlandsk og international arbejdskraft
Opbygning af kompetencer på alle niveauer
Tidligere og bredere borgerinddragelse
Strategisk og national brug af IBA
Behovet for et bedre beredskab
En fælles investeringsstrategi
Strategi for aktiviteter efter nedlukning
En styrket miljøovervågning
En olie-for-olie aftale
Særlige udfordringer ved uranudvinding
Den nødvendige retningsdiskussion
Behov for en økonomisk bæredygtighedsreform
En samlet erhvervsstrategi med nationalt fokus
Styrkelse af Rigsfællesskabet via geografisk udflytning af administration
Ratificering af internationale konventioner
Paneldiskussion
Efter præsentationen af rapporten debatterede publikum og et panel rapportens indhold. Panelet bestod af:
Ole Christiansen, NunaMinerals
Jens-Erik Kierkegaard, naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, Siumut
Aaja Chemnitz-Larsen, Transparency Greenland
Brian Buus Pedersen, Grønlands Arbejdsgiverforening
Søren Bo Nielsen, professor i offentlig økonomi, Københavns Universitet
Minik Rosing, formand for udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer.
Kasper Larsen, næstformand, SIK
Jess G. Berthelsen, formand, SIK
Mikkel Myrup, Avataq
Kuupik Kleist, Inuit AtaqatigiitReaktioner i de grønlandske medier:
Kirkegaard: Rapporten er et godt indspark (Sermitsiaq)
Aleqa-reaktion på ny rapport  (Sermitsiaq)
Minik Rosing: Bloktilskud-behov vil ikke forsvinde (Sermitsiaq)
Ekspert: Rapport kan blive benzin på bålet (Sermitsiaq)
Olsvig: Selvstændighedstanken er ikke druknet (Sermitsiaq)
Mindst 25 år mere med bloktilskud (KNR)
Udvalg: Grønlændere kan ende som minoritet (KNR)
GA: Dæmp selvstændighedsdrømmeLæs rektor for Ilisimatusarfik Tine Pars' tale

Opfølgende konference holdes i København den 4. februar 2014. Læs mere her 

Velkommen   |   Institutter   |   Uddannelse   |   Forskning   |   For studerende   |   International