Inuiaqatigiilerineq

Inuiaqatigiilerineq

Inuiaqatigiinni pissutsit pillugit qaffasissumik ilinniarnermi annertuumik paasisaqarfigineqartarput nunatsinni nunarsuarnilu allani inuiaqatigiinni pissutsit.

Ilinniagaq siammasissuuvoq inuiaqatigiinnullu tunngasunik ilisimatusarnertut ingerlanneqarluni. Aammalu aqqusaarneqarput politologi (inuiaqatiigiinnut sammisumik ilinniagaq), sociologi (aamma inuiaqatiginnut allatut sammisumik ilinniagaq), aningaasaqarneq aammalu jura (inatsisit pillugit ilinniagaq).

Ilinniagassat pineqartut aqqusaarnerisigut qulaarneqarsinnaalissapput assersuutigalugu pisortat ataanni suliffeqarfinni aaqqiiviginiartagassat.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen i højre margin)

Inuiaqatigiilerinermut bachelorinngorneq ukiunik pingasunik sivisussuseqarpoq - kandidatinngorniaraanni taakku qaavatigut ukiut marluk. Ilinniakkami qitiutinneqartuni sisamaasuni politikkikkut ingerlatsinermi ilinniarnermi (politologi), ilaatigut sammineqartarput inuiaqatigiit aaqqissuussanerat, politikikkut aaqqissuussineq kiisalu tamat oqartussaanerat.

Inuiaqatigiinni innuttaasut pissusiinik ilinniarnermi (sociologi) sammineqartarput inuit aamma inuiaat ataasimoortut akornanni susassareqatigiinneq, aaqqiagiinnginnerit kiisalu suleqatigiinneq.

Aningaasaqarnermut tunngasunik ilinniarnermi (økonomi) sammineqartarpoq Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera kiisalu aningaasaqarnermut politikki.

Inatsisinut tunngasunik ilinniarnermilu (jura) ilinniagarissavatit inatsisit aamma taakku atorneqartarnerat. 

Ilinniakkani taakkunani piumasaqaataapput piginnaaneqarneq kiisalu tunngaviusumik ilisimasat. Taamaattumik suleriaatsinut tunngasut soorlu inuiaqatigiinnik nassuiaasersuineq misissueriaatsit kiisalu naatsorsueqqissaarneq ilinniartitaanermi ilaatinneqarput.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemesteret 2017. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

Valgfag / elective courses
Folkeskolens rolle og vilkår gennem studier i Grønland ( 5 & 10 ECTS )

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Opstart af kursus er afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

Download kursusbeskrivelse.

Kriminologi ( 5 & 10 ECTS )

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Opstart af kursus er afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

Download kursusbeskrivelse.

Sources & nature of conflicts in the 21st century ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description.

Måling af levevilkår og livskvalitet – Grønland som eksempel ( 5 & 10 ECTS )

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Opstart af kursus er afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

Download kursusbeskrivelse.

Hunting and fisheries in Greenland ( 7,5 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level and master level.

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description.

Politics at the Periphery: Governance in Indigenous and Remote Communities ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description.

Greenland's growing international role in a European perspective ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description.

1. år
Sociologi ( 15 ECTS )

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Sociale strukturer og processer i samfundet
 • Udviklingen i livsformer og levevilkår
 • Kultur og kulturkonflikter
 • Samfundets institutioner såsom familie, uddannelse og arbejdsmarked

Retorik & formidling ( 5 ECTS )

Faget indeholder:

 • Hvordan argumentation bruges i samfundslivet
 • Hvordan argumentation bruges i journalistiske/samfundsvidenskabelige arbejde
 • Retorikkens historie
 • Retorik og formidling som begreber

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder:

 • Forvaltningslærens begreber og modeller
 • Forvaltningsrettens grundlæggende regler
 • Samspil mellem politikere og embedsmænd
 • Tolkninger af forvaltningssystemer
 • Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Modulet præsenterer og diskuterer centrale makroøkonomiske teorier og begreber, herunder:

 • Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet
 • Den lukkede og den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor
 • Varemarked, pengemarked og arbejdsmarked
 • Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi
 • Arktisk økonomi

2. år
Sociologi ( 15 ECTS )

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Sociale strukturer og processer i samfundet
 • Udviklingen i livsformer og levevilkår
 • Kultur og kulturkonflikter
 • Samfundets institutioner såsom familie, uddannelse og arbejdsmarked

International politik ( 10 ECTS )

Kurset indeholder:

 • Grundlæggende teorier omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Internationale aktører og deres samspil
 • Internationale organisationer såsom FN, Arktisk Råd, ICC
 • Rollespil kan indgå som illustration af internationale forhandlingsforløb

Download kursusbeskrivelse.

Statistik ( 15 ECTS )

Modulet indeholder en række statistiske modeller og værktøjer, herunder:

 • Analyser af kvantitative data
 • Udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning
 • Binomialfordeling
 • Normalfordeling
 • χ2
 • Lineær regression
 • Det statistiske softwareprogram SPSS

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Modulet præsenterer og diskuterer centrale makroøkonomiske teorier og begreber, herunder:

 • Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet
 • Den lukkede og den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor
 • Varemarked, pengemarked og arbejdsmarked
 • Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi
 • Arktisk økonomi

3. år
Forvaltningslære ( 10 ECTS )

I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder:

 • Forvaltningslærens begreber og modeller
 • Forvaltningsrettens grundlæggende regler
 • Samspil mellem politikere og embedsmænd
 • Tolkninger af forvaltningssystemer
 • Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale områder, og at formidle dette problem på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for projektet aftales med faglæreren, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med skrivningen og eventuel indsamling af case-oplysninger eller andre datamaterialer.

Kandidatuddannelsen
International law ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

In this course, the main elements of public international law are introduced and their application to Greenland analysed. Students learn how to identify the sources of international law.

They survey the different participants in international law and their rights and responsibilities, with an emphasis on States, peoples and international organisations. The rights and responsibilities of the Greenlanders are explored in some depth and students discuss the consequences of obtaining full statehood.

Students learn about the principal organs of the United Nations, the human rights treaty system, good governance and the historical development and application of the rights of indigenous peoples. They also become familiar with the basic principles of law of the sea, the rights of peoples to their natural resources, and international environmental law.

Finally, students consider different mechanisms for dispute settlement in international law, including negotiation, litigation before international tribunals, counter-measures and the use force.

Advanced Political Science: Arctic Politics and Nation-Building in the Arctic ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The objective of the course is to further develop the BA acquired skills in independent analysis and critical review of political science problems.

This can be done by a deeper treatment of development and reform issues with special insight into the importance of global and regional processes for the individual nation and the individual (integration and identity, etc.).

Topics such as nationalism, 'nation-building' and autonomy are treated in a Greenlandic context.

Arctic relations are also part of the course.

Download course description.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Misilittakkat takutippaat amerlanerit pisortat ingerlatsiviinni atorfinittartut, kisianni aammattaaq kattuffinni kiisalu suliffeqarfinni annerusuni periarfissaqarpoq.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit Studieservice attavigissavat iml.:

 

Anne Lise Kappel
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Studieadjunkti
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inuiaqatigiilerinermik Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 56 42
Ini: C217
E-mail: alka@uni.gl

 

Tutor Salik Schmidt: salik@uni.gl

Application deadline 01.03.2017
Program start Septembari
Study location Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Kurser, forår 2017 Studieordning (bachelor) Studieordning (kandidat) Siunnersuineq
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link

Pillugu video

Ilisimatusarfimmi ilinniartuuneq pillugu video isiginnaaruk

YouTube