Peqqissaasoq

Peqqissaasoq

Peqqissuseq soqutigiviuk?

Peqqisasaasutut suliaq tamatiigoortorujussuuvoq, suliamut tunngatillugu ilisimasat inuttullu piginnaasat atorneqartarlutik.

Nalinginnaasumik peqqissaasut isigineqartarput napparsimmavinni sulisuusutut kisianni taamatut isiginninneq eqquissuunngilaq. Peqqissaasutummi ilinnarsimasut aamma suliarisinnaavaat nalinginnaanerusumik peqqinnissamut tunngasunik ilitsersuisarneq, ilinniartitsisarneq allarpassuillu.

Suliassat pingaarneq tassaavoq innuttaasut sapinngisamik pitsaanerpaamik peqqissuutinnissaannut suleqastaanissaq, tamannalu suliat assigiinngitsorpassuit aqqutigalugu peqataaffigisinnaavat.

Ilinniakkamut ilaapput napparsimasunik paarsineq pillugu teoriinik ilisimatusarneq, anatomi asamma fysiologi, nappaatinik ilinniarneq, perorsaaneq, nakorsaatilerineq, psykologii allarpassuillu.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Sygeplejestudiet er en professionsrettet bacheloruddannelse med en længde på 4 år. Fra 1. januar 2008 er uddannelsen blevet en del af Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet. Det vil sige, at man efter endt uddannelse enten kan tage arbejde som sygeplejerske eller læse videre. Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretiske og praktiske studier, hvor den praktiske/kliniske uddannelse udgør knap en tredjedel af den samlede uddannelse.

Teoretiske studier

Hovedfaget i den teoretiske del er sygepleje. Herudover læses også fag fra sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskaberne.

Sygeplejersken skal kunne benytte sin faglige viden til at vurdere en observation, så behovet for sygepleje kan identificeres. Sygeplejersken benytter sin viden fra den teoretiske undervisning til at planlægge, udføre og vurdere sygeplejehandlinger. Sygeplejefaget består blandt andet af undervisning i menneskets anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi og infektionspatologi. Humaninstiske og samfundsvidenskabelige fag som psykologi, pædagogik, filosofi, videnskabsteori og sociologi giver kvalifikationer til at vejlede patienter og pårørende. Fagene giver desuden forudsætninger for at medvirke til at udvikle sygeplejefaget.

Undervisningen er tilrettelagt med holdundervisning, gruppe- og projektarbejde. Det skemalagte timetal veksler mellem 20-25 timer pr. uge, men man skal regne med at bruge 40-45 timer ugentligt på studierne. Studieaktiviteten dokumenteres gennem prøver eller obligatorisk fremmøde. Studiet er tilrettelagt med vægt på at udvikle den studerendes personlige, faglige og akademiske kvalifikationer. Der afholdes 5 eksterne prøver, hvor den 5. prøve er et bachelorprojekt.

Kliniske studier

De kliniske studier/praktik er længerevarende forløb, der gennemføres i sundhedssektoren i Grønland eller Danmark. I Grønland foregår de På Dr. Ingrid’s Hospital i Nuuk, på kysten ved sygehuse og sundhedscentre, og i bygder på sygeplejestationer. Undervisningen foregår desuden i sundhedsplejen, ved hjemmesygepleje og på alderdomshjem. I Danmark undervises der i den psykiatriske sygepleje. Der er herudover muligheder for praktikstudier i de nordiske lande.

I de kliniske forløb deltager den studerende i den konkrete sygepleje under vejledning af sygeplejersker og jordemødre. Som sygeplejestuderende lærer, afprøver og udvikler man altså sine kliniske færdigheder i praksis. De kliniske kvalifikationer afprøves ved interne prøver i samarbejde mellem vejledere og sygeplejelærer fra skolen.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
1. semesters prøver I ( 13 ECTS )

Sygeplejeteori, ergonomi, videnskabsteori og forskningsmetodologi, organisation og ledelse, sundhedsjura og sygeplejepraktik

1. semesters prøver II ( 17 ECTS )

Anatomi, fysiologi, embryologi, genetik og biokemi

2. semester
2. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, ernæring og diætetik, videnskabsteori og forskningsmetodologi, psykologi og sygeplejepraktik

3. semester
3. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, mikrobiologi sundhedsinformatik, pædagogik, kommunikation

4. semester
4. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, farmakologi Sygeplejepraktik samt anatomi og fysiologi

5. semester
5. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhed, sociologi, filosofi, etik og religion, pædagogik og videnskabsteori og forskningsmetodologi

6. semester
6. semesters prøver I ( 23 ECTS )

Sygeplejeteori, organisation og ledelse, sygeplejepraktik

6. semesters prøver II ( 7 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, anatomi og fysiologi

7. semester
7. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejepraktik, organisation og ledelse

8. semester
8. semesters prøver I ( 7,5 ECTS )

Valgfag

8. semesters prøver II ( 22,5 ECTS )

Bachelorkonference, bachelorprojekt: sygeplejeteori, videnskabsteori og forskningsmetodologi

Peqqissaasutut ilinniagaq inunnik suliaqarnermut suliamullu atatillugu unamminartunik suliaqarluni atorfininnissamut aqqutaavoq.

Peqqissaasutut ilinniagaq assigiinngitsorpassuarnik periarfissiivoq.

Peqqissaasut amerlasuut napparsimavinni peqqissaavinnilu sulipput, kisianni aamma assersuutigalugu peqqissuseq pillugu paasititsiniaanermi, ilinniartitsinermik allarpassuarnillu suliaqalersinnaavutit.

Peqqissaasutut ilinniagaq aammattaaq nunani allani sulilernissamut arlalippassuarmnik periarfissiivoq – ilinniarup ingerlanerani naammassereernermilu.

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Suzanne Møller
Instituttip pisortaa
Peqqissaanermik ilisimatusarfik
Svend Jungip Aqqutaa 2 
Postboksi 1499 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 59 02
E-mail: sum@uni.gl

Instituttet besluttede i 2014, at de studerende fra 2. semester fremover selv skal indkøbe deres litteratur til sygeplejestudiet, og at biblioteket kun skaffer bøger til studerende på 1. semester.

Biblioteket ligger dog fortsat inde med et mindre restlager.

Begrundelsen for at ændre på proceduren var, at mange bøger ikke blev solgt og som biblioteket dermed havde liggende, med en meget stor udgift til følge.. Det er desuden blevet meget lettere at finde og bestille bøger på nettet, og de fleste bøger udgives nu også som e-bøger, hvilket er meget billigere. Fragten er dyr, så det anbefales at de studerende slår sig sammen og bestiller.

I kan købe momsfrit og en del steder giver studierabat på ca. 10 %. Der er endvidere ofte bøger på tilbud hos de store forhandlere.

 

Forslag til boghandlere på nettet:

Hold 2012 teori

Litteratur indkøbsliste: 3. semester & 4. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester5. semester & 6. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester & 8. semester

 

Hold 2013 teori

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester & 5. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester (bachelorprojekt)

 

Hold 2014 teori

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester4. semester5. semester & 6. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester5. semester & 6. semester

 

Hold 2015 teori

Litteratur indkøbsliste

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester & 4. semester

Eksamenskatalog: 1. semester3. semester & 4. semester

 

Hold 2016 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester teori & praktik & 2. semester (ny studieordning)

Dokumentation for praktik: 1. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester

Dokumentation for praktik: 2. semester 

Evaluering af praktik: 2. semester

Portfolio

 

Hold 2012 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 3. semester & 4. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

 

Hold 2013 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester & 5. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester & 7. semester

 

Hold 2014 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

 

Hold 2015 klinisk

Litteratur indkøbsliste

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester & 4. semester

Eksamenskatalog: 3. semester & 4. semester

 

Evaluering af den kliniske uddannelse (efter praktik)

De sygeplejeetiske retningslinier

Etiske retningslinier for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning

Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2018
Aallaqqaat Septembari
Sumiiffik Peqqissaanermik Ilinniarfik
Qinnuteqarneq Studieordning 2016 Studieordning 2015 Praktik i Tanzania Siunnersuineq
Sundhedsvidenskab

Brug litteraturdatabasen til sundhedsvidenskab

Direkte link