Ilinniaqqinneq

Ilinniaqqinneq

HD 2. del
Diplomuddannelse i Andetsprogsdidaktik
Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje
Danskit oqaasi ilitsoqqussarinagit oqaatsit pillugit diplomuddannelse
Tuluit oqaasii pillugit diplomuddannelse
Naliliineq, ilikkartitsineq pædagogikkimik ineriartortitsilluni suliaqarnermik diplomuddannelse
Diplomuddannelse i Fælles Pædagogik
Aqutsineq pillugu diplomuddannelse
Immikkut ittumik pædagogikkimik diplomuddannelse
Master Program in Nature and Health Science
Masteruddannelse i Almen Pædagogik
Masteruddannelse i Matematikkens Didaktik
Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje
Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
Fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
HD enkeltfag i Erhvervsøkonomisk metode
Klinisk vejleder
Decentral Socialrådgiver Uddannelse
Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik pikkorissarneq