Diplomuddannelse i Ledelse

Diplomuddannelse i Ledelse

Formål

Det primære formål er at udbyde en diplomuddannelse i ledelse, på institut for læring, er en kompetencegivende lederuddannelse særligt målrettet ledere, afdelingsledere i folkeskoleregi. Generelle ledelseskompetencer inden for områderne ’det personlige lederskab’, ’ledelse og medarbejdere’ samt ’ledelse og organisation. Ledelsesspecialisering afhængigt af den studerendes arbejdsområde, fx skoleledelse. Afgangsprojektet, der tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for den studerendes arbejdsområde.

 

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

Studieordningen kommer senest medio april 2017.

 

Ansøgere skal inden tilmelding have en forhåndsgodkendelse af forvaltningschef og skoleleder. Det er et krav for at kunne tilmelde sig uddannelsen, at man har en folkeskolelæreruddannelse.

Tryk her for at tilmelde dig.

Tilmelding til diplomuddannelserne er senest den 1. april 2017.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk