Isumaginninnermut siunnersorti

Isumaginninnermut siunnersorti

Inunnik isumaginninnermi suliat soqutigivigit, aamma inuiaqatigiit kalaallit akornanni innuttaasunut malunnaatilimmik sulissusserusuppit?

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq inuiaqatigiit pillugit siamasissumik ilisimatusarnermik ilinniarneruvoq, immikkoortuni sisamaasuni suliamut attuumassuteqartunik ilinniarfik: Isumaginninnermi suliat, inuiaqatigiilerineq, psykologii & inatsisit.

Ilinniagaq atorfinissutaasinnaasumik bachelorinngorniarneruvoq teoreertalik sungiusarlunilu sulinertalik. Ilinniakkap siunertaa tassaavoq isumaginninnermi siunnersortinik, ullumikkut inuiaqatigiinni ajornartorsiutaasunut naleqqiullugu pinaveersaartitsisinnaallutillu ikiorsiisinnaasunik ilinniartitsineq.

Isumaginninnermi siunnersortinngorniarneq ilinniagaavoq inuttut unamminartunik naapitsiffigineqarsinnaasoq inunnullu allanut qanimut attaveqaataasoq.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Inunnik isumaginninnermik suliaqartutut bachelorinngorniarneq ukiunik 3½-inik sivisussuseqarpoq. Ilinniartitaaneq modulinut agguataarneqarpoq, ilinniarnerlu ingerlanneqartarpoq holdikkaaraluni, eqimattanut agguarlugit, nammineq atuarluni, suliniutit aamma sulilluni sungiusarneq paarlakaallugit.

Sulilluni sungiusarneq semesterit sisamaanni ingerlanneqartarpoq sap. ak. 16-illu sivisussuseqarpoq. Nunatsinni imaluunniit nunani avannarlerni sungiusarneq qinnutigineqarsinnaavoq. 

Ilinniarnerit diplom-imut ingerlaqqillutit imaluunniit Aalborg Universitetimi kandidatinngorniarlutit qaffassarsinnaavat.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Social ulighed og udsathed i forhold til arbejdsmarkedet ( 15 ECTS )

At introducere til begreberne social ulighed og udsathed på individ- og gruppeniveau med henblik på at identificere, analysere, vurdere målgruppers problemstillinger, som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

4. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Den studerende skal kunne omsætte teoretisk viden til praksis gennem praktikken. Praktikken afvikles i en institution indenfor det sociale område, hvor der udføres relevante opgaver og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

6. semester
Udvikling af socialt arbejde i et arktisk perspektiv ( 20 ECTS )

Formålet med modulet er, at de studerende opnår viden om socialt arbejde i et internationalt og arktisk perspektiv. Der er fokus på Arktis for at de studerende kan lære af andre arktiske nationer, der har sammenlignelige geografiske såvel som sociale udfordringer.

Modulet er en central del af et semester med et internationalt fokus på socialt arbejde. Heri indgår et obligatorisk studieophold ved et internationalt universitet. Universitetet skal have en tilsvarende socialrådgiveruddannelse.

Valgfag ( 10 ECTS )

Formålet er, at den studerende ud fra en selvvalgt og afgrænset målgruppe kan fordybe sig i og udbygge sin viden og færdigheder i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedsforhold, børn, unge og familier, udsatte grupper herunder handicappede og ældre.

Isumaginninnermi siunnersortit Kalaallit Nunaanni amigaataaqaat.

Taamaammat pisortaqarfinni isumaginninnermi siunnersortitut atorfininnissamut periarfissarissaarputit, soorlu Namminersorlutik Oqartussani, kommunini, pinerluuteqarsimasunik sullissivimmi napparsimaveqarfinnilu, imaluunniit isumaginninnermi suliffinni namminersortuni soqutigisaqaqatigiittullu ingerlatsivinni.

Kursusafdelingen på Afdeling for Sociale Forhold tilbyder efteruddannelsen Decentral Socialrådgiveruddannelse.

Attavigiuk:

Sara Abelsen 

Pikkorissaanermi immikkoortumi ataqatigiissaarisoq
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Isumaginninnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D227
Oq.toqq.: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl

Ilinniagaq pillugu paasisaqarnerorusukkuit ilinniartunik siunnersuineq attavigissavat iml.:

 

Kevin Perry
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, lektori
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Isumaginninnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D251
Oq.toqq.: +299 38 56 49
E-mail: perry@uni.gl
Ulloq qinnuteqarfissap killinga 01.03.2019
Aallaqqaat Septembari
Sumiiffik Ilimmarfik
Qinnuteqarneq Atuagaaraq Studieordning Praktikmappi Siunnersuineq
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link