Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Ph.d. ilinniarfik

Ilisimatusarfik har siden 2001 haft mulighed for at udbyde den 3-årige ph.d.-uddannelse inden for områderne:

  • Arktiske studier - pædagogik og uddannelsesvidenskab
  • Arktiske studier – sundheds- og samfundsforhold
  • Arktiske studier – kultur, sprog og samfundsforhold

Som et led i at fremme ph.d.-uddannelsen på Ilisimatusarfik er der etableret et netværk for nuværende og kommende ph.d.-studerende, hvor de kan udveksle faglig såvel som uformel viden forud for og undervejs i ph.d.-uddannelsen.

Netværket er åbent for ansatte og studerende på kandidatniveau, og også kommende og potentielle ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik er velkomne.