Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Ph.d.-nngorniaq

Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik

 • Cecilia Petrine Molander Pedersen (dobbeltindskrevet m. Aarhus Universitet), indskrivningsdato: 01. juni 2014: "Promoting mental well-being in children in Greenland". Hovedvejleder: Birgitte Holm Sørensen
 • Ivalu Mathiassen (ansat som adjunkt med ph.d.), indskrivningsdato: 01. oktober 2019: "Elevers stavelses- og morfimisk læsestrategier i yngstetrinnet. En undersøgelse af læseundervisningen i didaktisk design perspektiv i faget grønlandsk". Hovedvejleder: Birgitte Holm Sørensen
 • Kirsten Føns (ansat som adjunkt med ph.d.), indskrivningsdato: 01. oktober 2019: "Udeskole som undervisningsform til at fremme læring og motivation i den grønlandske folkeskole. Et interventionsforskningsprojekt om udvikling af udeskole i Grønland". Hovedvejleder: Birgitte Holm Sørensen
 • Louise Pindstrup Andersen, indskrivningsdato: 01. september 2018: "Skolen designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser". Hovedvejleder: Birgitte Holm Sørensen

Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik

 • Anders Jørgensen, indskrivningsdato: 01. september 2020: "Kirkeretten og dens metodik - belyst ud fra konkrete problemstillinger"
 • Anne Lise Kappel, indskrivningsdato: 01. juli 2020: "Sustainable Entrepreneurship in Greenland"
 • David Turesson, indskrivningsdato: 01. juni 2019: "The entrepreneurial environment of smaller island jurisdictions - A comparative study of systems of entrepreneurship in economically developed small islands"
 • Fang Fang, indskrivningsdato: 01. maj 2018: "Cultural Intelligence: the development and evidence in global virtual teams"
 • Ivalo Adolfsen Arnfjord, indskrivningsdato: 15. august 2021: "Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektiv"
 • Lene Møller (ansat som adjunkt med ph.d.), indskrivningsdato: 01. august 2020: "Udviklingen af det grønlandske retssamfund set i et retssociologisk perspektiv"
 • Mathilde Salskov Sams, indskrivningsdato: 01. november 2019: "Resocialisering af personer med seksuelt krænkende adfærd i Grønland: Et kvalitativt studie af muligheder og udfordringer forbundet med resocialiserende indsatser". Hovedvejleder: Annemette Nyborg Lauritsen
 • Natuk Lund Olsen, indskrivningsdato: 01. september 2012: "Kalaalimernit: Greenlandic foods, Cultural Identity and Changes". Hovedvejleder: Mark Nuttall
 • Parnuna Egede Dahl (dobbeltindskrevet m. Aalborg Universitet), indskrivningsdato: 01. marts 2015: "Utilization of Indigenous knowledge in environmental impact assessment of resource development projects in Greenland and the Canadian Arctic". Hovedvejleder: Anne Merrild Hansen
 • Samo Nielsen, indskrivningsdato: 01. oktober 2013: "Decision-Making Process in Extractive Industry Development in Greenland". Hovedvejledere: Anne Merrild & Mark Nuttall
 • Sara Olsvig, indskrivningsdato: 01. august 2020: "'Win the hearts and minds': Superpower influence on national self-determination. How relations between Greenland and the US affect Greenland’s self-determination in times of increased international focus and tension in the Arctic"
 • Signe Ravn-Højgaard, indskrivningsdato: 01. august 2018: "Mediernes rolle i den grønlandske offentlighed". Hovedvejleder: Ida Willig

Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik

 • Aviaq Fleischer (ansat som adjunkt med ph.d.), indskrivningsdato: 01. september 2017: "Arkivskatte - kulturarv fra Grønland og om Grønland. Arktis: medier, arkiver, formidlinger". Hovedvejleder: Jette Rygaard
 • Camilla Kleemann-Andersen (ansat som adjunkt med ph.d.-forløb), indskrivningsdato: 01. oktober 2021
 • Kirstine Eiby Møller, indskrivningsdato: 01. juli 2019: "Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønland". Hovedvejleder: Silke Reeploeg
 • Manumina Lund Jensen, indskrivningsdato: 01. august 2017: "Grønlandsk hundeslædekultur, fra fortid til nutid". Hovedvejleder: Morten Meldgaard
 • Simun (Gimmi) Pauli Olsen, indskrivningsdato: 01. januar 2019: "Den grønlandske kirkes diakonale praksis". Hovedvejleder: Flemming Nielsen
 • Ulunnguaq Markussen, indskrivningsdato: 01. juni 2020: "Piniartoq i en globaliseret verden"
 • Vivi Vold (ph.d.-stipendiat), indskrivningsdato: 01. april 2021

Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik

 • Anna Maria Andersson: "Investigation of atopic dermatitis in Greenland; distinct genotypes, phenotypes and immunotypes". Hovedvejleder: Jacob Pontoppidan Thyssen
 • Christine Ingemann: "Fra manual til praksis: Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1 - Et kvalitativt studie i dialog med praksis". Hovedvejleder: Christina Viskum Lytken Larsen
 • Hjalte Larsen, indskrivningsdato: 01. september 2020: "Undersøgelse af hjertesvigt i Grønland". Hovedvejleder: Marit Eika Jørgensen
 • Julie Flyger Kristensen (dobbeltindskrevet m. Syddansk Universitet), indskrivningsdato: 01. august 2020: "Implementering af "best practice" modeller til behandling af misbrug i Grønland". Hovedvejleder: Birgit Niclasen
 • Mads Mose Jensen (dobbeltindskrevet m. Københavns Universitet): "Sleep Apnea among high risk groups in Greenland". Vejledere: Preben Homøe, Marit Eika Jørgensen & Michael Lynge Pedersen
 • Maja Hykkelbjerg Nielsen (dobbeltindskrevet m. Aarhus Universitet), indskrivningsdato: 01. maj 2022: "Patient education in Greenland: Development and feasibility-test of an intervention to patients with diabetes and chronic obstructive pulmonary disease". Hovedvejleder: Lene Seibæk & Annesofie Lunde Jensen
 • Mette Schlüter (dobbeltindskrevet m. Aarhus Universitet), indskrivningsdato: 01. oktober 2017: "Living with uncertainty in old age – an ethnographic exploration of the experience of old age in Greenland". Hovedvejledere: Lise Hounsgaard, Lotte Meinert & Tenna Jensen
 • Mie Møller, indskrivningsdato: 01. august 2021: "Aspekter af Covid-19 pandemien i Grønland". Hovedvejleder: Anders Koch
 • Nick Duelund, indskrivningsdato: 01. juni 2021: "Vision screening of Greenlandic children". Hovedvejleder: Marit Eika Jørgensen
 • Paneeraq Noahsen, indskrivningsdato: 01. november 2017: "Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-up". Hovedvejleder: Stig Andersen

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk

Saqqummersitaq

Ilisimatusartut saqqummiussaanik ujalerit

Atuaruk