Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Ilinniaqqinneq

HD 2. del
Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje
Immikkut ittumik pædagogikkimik diplomuddannelse
Diplomuddannelse i Skoleledelse
Diplomuddannelse i Dansk som andetsprog
Diplomuddannelse i Sprog, Litteratur & Kultur
Masteruddannelse i Grønlandsk Sprog, Litteratur & Kultur
Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi & Almen Pædagogik
Specialuddannelse: intensiv sygepleje
Specialuddannelse: anæstesiologisk sygepleje
Fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
Universitets-pædagogikumi
HD enkeltfag i Erhvervsøkonomisk metode
HD enkeltfag i Ledelse & Organisation
Klinisk vejleder
Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik pikkorissarneq