Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Dansk som andetsprog - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq

Uddannelsen starter ikke op i 2019

 

Formål

Det primære formål med Diplomuddannelse i dansk som andetsprog på Institut for Læring er, at give de studerende bred indsigt i og at kunne varetage sprogpædagogiske, samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog, herunder sproglig evaluering og organisering af tværfaglig og tværsproglig undervisning. I forhold til læreruddannelsen skal Diplomuddannelsen udbygge de studerendes faglige viden og øge deres metodiske og teoretiske kvalifikationer samt deres formidlingsevne og selvstændighed.

Det sekundære formål med Diplomuddannelsen i dansk som andetsprog på Institut for Læring er at kvalificere de studerende til rådgivning, vejledning, samt undervisnings-og udviklingsopgaver i folkeskolen i forhold til dansk som andetsprog.

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk

Ilinniartunik siunnersuineq - piffissamik inniminniigit