Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Diplomuddannelse i specialpædagogik

Formål

Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.

Læs mere om uddannelsen her.

Britta Lohmann
Instituttip pisortaa
Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +299 38 57 02
Ini: D123
E-mail: blo@uni.gl

 

Qinnuteqaat | Ansøgning