Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Erhvervsøkonomisk metode - HD fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq

Du har nu mulighed for at tage faget Erhvervsøkonomisk metode som et intensivt forløb i Nuuk

Faget udbydes i december 2018 - januar 2019:

  • 04. december 2018 kl. 09.00 - 15.00
  • 05. december 2018 kl. 09.00 - 15.00
  • 06. december 2018 kl. 09.00 - 15.00

Herefter følger en skriveperiode, hvor der arbejdes i grupper med vejledningsmulighed. 

Aflevering af grupperapport d. 07. januar 2019.

Afholdelse af mundtlig eksamen d. 14. januar 2019.

Målgruppe

Hvis du har planer om at søge optagelse på HD 2. del (eller er betinget optaget), så har du muligheden for at få et intensivt forløb gennemført med en dygtig og engageret underviser.  

Forudsætninger

Ingen.

Indhold

Faget har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på HD-uddannelsen.

Den studerende trænes i at kunne udarbejde en klar problemformulering i relation til en given problemstilling. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende skal også trænes i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer.

Pris

Pris pr. deltager i undervisning inklusive eksamen er DKK 7.150, som betales straks efter tilmelding. Ilisimatusarfik fremsender faktura, som benyttes ved betaling.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk

Ilinniartunik siunnersuineq - piffissamik inniminniigit