Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Universitets-pædagogikumi

Center for Pædagogisk Udvikling, under Ilisimatusarfik, udbyder et universitetspædagogisk forløb.

Universitetspædagogikum er et samlet forskningsbaseret pædagogisk kompetenceudviklingsforløb, som skal give adjunkter / studieadjunkter og øvrige deltagere på forløbet det pædagogiske og didaktiske grundlag for at undervise på Ilisimatusarfik eller anden videregående uddannelsesinstitution.

Forløbet er normeret til 10 ECTS (European Credit Transfer System). Forløbet strækker sig over 2 semestre med start september.

Gennem forløbet vil du komme til at beskæftige dig med læring, pædagogik, supervision, almendidaktiske grundbegreber, voksenpædagogisk teori, ungdomsforskning, samt arbejde med og produktion af digitale læremidler.

Læs mere om forløbet i studieordningen som du kan downloade her til højre på siden.

Adgangskravet til forløbet er en ansættelse som underviser / forsker på Ilisimatusarfik, Naturinstitutet eller anden videregående uddannelsesinstitution.

 • September: modul 1 (24. - 25. september 2018)
 • Oktober: modul 2 (22. - 24. oktober 2018)
 • Oktober - marts: 1 ECTS kurser (2 dage)
 • Oktober - marts: 1 ECTS kurser (2 dage)
 • April: modul 3 (08. - 09. april 2019)
 • September: postersession (½ dag)
 • Konfrontationstimer, obligatorisk kursusdel: 52 timer
 • Konfrontationstimer, 2 x ét ECTS kurser: 32 timer
 • Kollegial supervision 2 x 5 timer (ved deltagernes egen undervisning): 10 timer
 • Kollegial supervision af gruppens øvrige deltagere (3 deltagere i en gruppe), 2 x 5 timer pr. deltager i gruppen: 20 timer
 • Vejledning - undervisningsfeedback ved kursusledere (2 x 5 timer): 10 timer
 • Rapport: 60 timer
 • Postersession - forberedelse: 10 timer
 • Pædagogisk udviklingsprojekt: 30 timer
 • Vejledning rapport: 4 timer
 • Forberedelse til kursusdelene - læsning: 42 timer
 • Ialt: 270 timer

Monica Birch

Koordinator for Center for Pædagogisk Udvikling & institutsekretær
Institut for Læring
C E Jansensvej 2
Postboks 1026
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 57 14
Lokale: Ilinniarfissuaq
E-mail: mobi@uni.gl

Ulloq qinnuteqarfissap killinga 03.09.2018
Aallaqqaat 24 septembari 2018
Sumiiffik Ilinniarfissuaq
Ansøgningsskema Studieordning