Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Aningaasaateqarfiit qinnuteqarfissaqqissut

BankNordik-legatet er et legat for studerende under videregående uddannelse.

Legatet er tænkt som en økonomisk hjælp under studiet, som kan bidrage til at gøre din hverdag lidt lettere.

Læs mere her

Bermann & Rosenbergs Rejselegat uddeles én gang årligt til enkeltpersoner, foreninger eller skoler, som støtte til dygtiggørelse på kortere eller længere udlandsophold.

Læs mere her

Funding in connection with studies etc. in the US.

Læs mere her

Siden 2014 har Doc24 årligt uddelt et legat til den eller de personer, der har brug for støtte under uddannelse eller praktik inden for et sundhedsfaglig studie.

Læs mere her

Fonden er nedlagt.

Har du en akademisk interesse eller noget du brænder for - enten på praktisk eller teoretisk niveau?

Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet.

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold - eller begge ting i kombination.

Læs mere her

Fulbright Denmark uddeler legater til danske kandidat- og ph.d.-studerende, der skal studere / forske i USA.

Læs mere her

Grønlandsfonden arbejder i henhold til lov nr. 108/2016.

Grønlandsfonden har til formål at styrke kontakten mellem Grønland og Island.

Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsevents og andre formål inden for kultur, uddannelse og forskning, der bidrager til øget kontakt mellem Grønland og Island.

Fondens hovedstol, som staten finansierede i 1981 og 1982, opbevares af Islands Nationalbank.

Hvert år bevilges 3 millioner islandske kroner i støtte.

I de senere år har det ikke været muligt at uddele legater fra fonden, men en ny lov har nu reaktiveret fonden.

Læs mere her

Formålet med Ivalo og Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere der ønsker at tage en international videregående uddannelser eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation (fonden yder ikke legater til sygeplejerskestuderende, der skal på praktikophold via Mellemfolkeligt Samvirke eller lignende). 

Læs mere her

Katoni-legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde inden for kulturområdet.

Læs mere her

Margrethe Hvidberg eqqaaniarlugu aningaasaateqarfik

Aningaasat - legat - ataasiaannartumik tunniunneqartassapput, Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarfinni ingerlaqqiffiusuni kalaallinut anaananut kisermaanut inuuniarnermi aningaasartuutinut atugassatut.

Qinnuteqartut eqqaaniarlugu aningaasaateqarfimmit pissarsinissamik kissaateqartut piffissami qinnuteqarfiusumi tassaapput:

  • arnaq najugatigisaminik ataatsimik arlalinnilluunniit qitornalik qinnuteqartumit pilersuisussaaffigineqartunik
  • najukkami meeqqamut/meeqqanut kisimiilluni pilersuisussaatitaasoq
  • Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarfimmi ingerlaqqiffiusumi ilinniagaqartuusoq, taanna Ilinniagaqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat (maannakkut nr. 12, 22. november 2011-imeersoq) naapertorlugu ilinniagaqarnersiuteqarsinnaasoq 

Immikkoortunut qulaani taaneqartunut uppernarsaat qinnuteqaammut ilanngussatut nassiunneqassapput.

Qinnuteqaallu aamma naatsumik tunngavilersuutitaqassaaq sooq illerpiaq legat-imik kissaateqarnerit pillugu.

Qinnuteqaatit taakkunani uppernarsaatit amigaataatillugit, suliarineqassanngillat.

Ukiut tamaasa 15. januar aamma 15. august qinnuteqarnissamut piffissaliussaapput.

 

Ansøgningsskema til Margrethe Hvidbergs Mindefond

Legatet uddeles i form af engangsbeløb der skal anvendes til leveomkostninger for grønlandske enlige mødre, der tager en videregående uddannelse i Grønland.

Ansøgere der ønsker tildeling fra mindefonden skal på ansøgningstidspunktet være:

  • kvinde, og have samme bopæl som et eller flere børn, som ansøger har forsørgelsespligten over
  • den eneste på bopælen som har forsørgelsespligten over barnet/børnene 
  • studieaktiv på en videregående uddannelse i Grønland, som er støtteberettigende i henhold til Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte (aktuelt nr. 12 af den 22. november 2011)

Dokumentation for overstående punkter vedlægges ansøgningen som bilag.

Ansøgningen skal desuden indeholde en kort begrundelse for, hvorfor netop du ønsker et legat.

Ansøgninger, hvor dokumentation eller begrundelse mangler, vil ikke blive behandlet.

Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. januar og 15. august.

NATA yder rejsestøtte til skoler, sportsudflugter og kulturel udveksling.

Læs mere her

Ilisimatusarfiks studerende kan søge økonomisk støtte til at formidle deres resultater fra deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

Læs mere her.

Legatets midler skal ifølge fundatsen anvendes dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for bekæmpelse af kræftsygdomme, dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for helbredelse af svagelige børn.

Legatportioner kan også gives til svagelige, trængende børn til hjælp til behandling på specialhospitaler eller til efterbehandling efter hospitalsophold.

Læs mere her

"Aase og Jørgen Münters Fond" giver studerende mulighed for støtte til videreuddannelse (f.eks. studieophold i andre lande).

Fonden har ikke nogen hjemmeside - men man kan sende sin ansøgning til:

Aase og Jørgen Münters Fond
c/o Valdal Advokatfirma
Svanemøllevej 25
2100 København Ø

Åge V. Jensens fond er kun for grønlandske studerende på videregående uddannelser og hvor den aktivitet, der søges tilskud til foregår på destinationer uden for Grønland og Danmark.

Læs mere her