Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Dudo & Povl Brandt

Fonden er stiftet af direktør Povl Brandt og Augusta (kaldet Dudo) Brandt.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

Fondens midler anvendes til nedenstående formål:

  • Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse ud over gymnasium, højere handelseksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller uden for Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsop­hold som led i en sådan videregående uddannelse
  • Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved Ilisimatusarfik

Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansø­gere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende på Grønland på tidspunk­tet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte.

 

Bestyrelsen afholder normalt møde to gange om året (februar / marts og september / oktober).

Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned før og alene omhandle støtte til fremadrettede aktivi­teter. Det vil sige: der ydes ikke støtte til allerede gennemførte projekter, aktiviteter, studieture m.m.

Henvendelse: Laila Langkjær Henriksen, llk@gorrissenfederspiel.com.

Ansøgning fremsendes ved at benytte online ansøgningsskema.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk

Ilinniartunik siunnersuineq - piffissamik inniminniigit

Soraarummeerutit

Ilisimatusarfimmi ilinniartut suliaat isumassarsiorfigikkit

Atuaruk