Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Legatit

Grønlandsfonden

Grønlandsfonden arbejder i henhold til lov nr. 108/2016. Grønlandsfonden har til formål at styrke kontakten mellem Grønland og Island. Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsevents og andre formål inden for kultur, uddannelse og forskning, der bidrager til øget kontakt mellem Grønland og Island. Fondens hovedstol, som staten finansierede i 1981 og 1982, opbevares af Islands Nationalbank. Hvert år bevilges 3 millioner islandske kroner i støtte. I de senere år har det ikke været muligt at uddele legater fra fonden, men en ny lov har nu reaktiveret fonden.

 

BankNordik-legatet

BankNordik-legatet er et legat for studerende under videregående uddannelse. Legatet er tænkt som en økonomisk hjælp under studiet, som kan bidrage til at gøre din hverdag lidt lettere.

 

Dudo & Povl Brandts Fond

Fonden er stiftet af direktør Povl Brandt og Augusta (kaldet Dudo) Brandt. Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Fondens midler anvendes til nedenstående formål: 

  • Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse ud over gymnasium, højere handelseksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller uden for Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsop­hold som led i en sådan videregående uddannelse 
  • Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved Ilisimatusarfik 

Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansø­gere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende på Grønland på tidspunk­tet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte.

 

Åge V. Jensens fond 

Åge V. Jensens fond er kun for grønlandske studerende på videregående uddannelser og hvor den aktivitet, der søges tilskud til foregår på destinationer uden for Grønland og Danmark.

 

FashionForest legatet

Har du en akademisk interesse eller noget du brænder for - enten på praktisk eller teoretisk niveau? Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet. 

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold - eller begge ting i kombination.

 

Tømrermester Jørgen Holm og hustru Elisa f. Hansens Mindelegat

Legatets midler skal ifølge fundatsen anvendes dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for bekæmpelse af kræftsygdomme, dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for helbredelse af svagelige børn. Legatportioner kan også gives til svagelige, trængende børn til hjælp til behandling på specialhospitaler eller til efterbehandling efter hospitalsophold.

 

Ivalo og Minik Fonden

Formålet med Ivalo og Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere der ønsker at tage en international videregående uddannelser eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation (fonden yder ikke legater til sygeplejerskestuderende, der skal på praktikophold via Mellemfolkeligt Samvirke eller lignende). 

 

Margrethe Hvidbergs Mindefond 

 

Den Grønlandske Fond

Den Grønlandske Fond er oprettet pr. 10. december 2015 som følge af en sammenlægning af de to grønlandsfonde Kulturfonden Danmark-Grønland og Det Kongelige Grønlandsfond.

 

Støtte til studerendes formidlingsprojekter

Ilisimatusarfiks studerende kan søge økonomisk støtte til at formidle deres resultater fra deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

 

Nordplus

Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram indenfor livslang læring. Over 10.000 mennesker i Norden og Baltikum får udbytte af programmet hvert år.

 

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Funding in connection with studies etc. in the US.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk

Ilinniartunik siunnersuineq - piffissamik inniminniigit