Legatit

Legatit

BankNordik-legatetBankNordik-legatet er et legat for studerende under videregående uddannelse. Legatet er tænkt som en økonomisk hjælp under studiet, som kan bidrage til at gøre din hverdag lidt lettere.

 

Dudo & Povl Brandts FondFonden er stiftet af direktør Povl Brandt og Augusta (kaldet Dudo) Brandt. Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Fondens midler anvendes til nedenstående formål: 

  • Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse ud over gymnasium, højere handelseksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller uden for Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsop­hold som led i en sådan videregående uddannelse 
  • Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved Ilisimatusarfik 

Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansø­gere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende på Grønland på tidspunk­tet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte.

 

Ivalo og Minik FondenFormålet med Ivalo og Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere der ønsker at tage en international videregående uddannelser eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation (fonden yder ikke legater til sygeplejerskestuderende, der skal på praktikophold via Mellemfolkeligt Samvirke eller lignende)

 

Jens Peter Jensens Mindelegat: Kalaallit ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu aningaasaateqarfimmut qinnuteqarsinnaanngorput. Kalaallit ilinniartut Kalaallit Nunaanniittut aamma Danmarkimiittut tamarmik qinnuteqarsinnaapput. Taamaattumik aningaasaateqarfiup aningaasartaa tamarmiusoq Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu ilinniartunut kalaallinut agguaanneqartussanngorpoq.

Qinnuteqarnermi paasissutissat uku ilanngunneqassapput: 

  • Attavigineqarnissamut paasissutissat
  • Aningaaserivimmi kontop normua
  • Ilinniartuunermut uppernarsaat, taannalu qaammatinik marlunnik pisoqaassuseqassaaq

Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq: 28. februar 2018 - qinnuteqaatit uunga nassiunneqassapput: ikiin@nanoq.gl.

 

Margrethe Hvidbergs Mindefond 

 

GrønlandsfondenFormålet med Grønlandsfonden er at styrke forholdet mellem grønlændere og islændinge. Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsopvisninger og andet inden for kunst, videnskab og teknologi. Fondens grundkapital, som den islandske stat indskød i 1981 og 1982, forvaltes af Islands centralbank og det årlige renteoverskud uddeles som støtte.

 

Støtte til studerendes formidlingsprojekterIlisimatusarfiks studerende kan søge økonomisk støtte til at formidle deres resultater fra deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

 

NordplusNordisk Ministerråds største uddannelsesprogram indenfor livslang læring. Over 10.000 mennesker i Norden og Baltikum får udbytte af programmet hvert år.

 

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionenfunding in connection with studies etc. in the US.


Ilinniartunik siunnersuineq

Ilinniarninnut tunngasunik siunnersorneqarusuppit?

Atuaruk

Ilinniartunik siunnersuineq - piffissamik inniminniigit