Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq
Pillugu

Forskningsprojektet sigter på at styrke ledelsespraksissen i Grønland ved at udvikle empiriske beskrivelser, der analytisk kommer tæt på de kollektive praksisser ledere indgår i.

Således bliver projektet relevant i forhold til den fortsatte udvikling af det grønlandske erhverv, både for ledere i de organisationer der studeres, igennem formidling i møder og seminar, og i forhold til at udvikle uddannelse på akademisk niveau.

Sulisut
Atassuteqaat
Suliniut

Den 2. juni 2019 afholdtes Ledelsesdebat på Ilisimatusarfik med deltagelse af 15 ledere fra fra Bank Nordik, Brugseni, Grønlandsbanken, Grønlands Erhverv, Katuaq (Kulturhuset), Nukissiorfiit (Forsyningsselskabet), Permagreen, Pisiffik, Royal Greenland og TELE-POST.

Interview og samtaler med 14 grønlandske ledere i perioden 2018 – 2019.

Deltagelse og præsentation af det indledende projekt på konferencen Economics and Development in Microstates, Islands and the Arctic, Nuuk, 2018.

Saqqummersitaq
Funding

Projektet har modtaget støtte fra Ilisimatusarfiks 2% pulje i 2018.