Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq
Siunertaq

I det kommende år planlægges nye forskningstiltag, styrkelse af igangværende forskningsaktiviteter samt en konference og publikationer, herunder en konferenceantologi.

Takorluugaq
 • Tværfaglig forskning og videns akkumulering indenfor Ilisimatusarfiks institutter med henblik på at styrke de enkelte forskere og undervisere i et fælles samarbejde
 • Aktiv forskning for og med det omgivende samfund
 • Forskerrekruttering og -uddannelse
 • Promovering og synliggørelse af Ilisimatusarfiks kernekompetencer både lokalt og internationalt
 • Centret vil åbne muligheder for tværfaglige uddannelsesudbud i BUFFI regi
Boglancering i Oslo

Peter Berliner var inviteret til at holde en kort præsentation om projektet Kunst og Sociale Fællesskaber i en grønlandsk Kontekst - som er finansieret af Norsk Kulturråd og Statens Kunstfond og har fundet sted på Ilisimatusarfik i et godt samarbejde med Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq.

Projektet fik meget anerkendelse som et vigtigt bidrag til både vores stedlige og vores globale viden om, hvordan kunst kan bidrage til at skabe sociale fællesskaber. Det er en del af et stort forskningsinitiativ, der er opstået gennem et samarbejde mellem Norsk Kulturråd og Statens Kunstfond.

Der var stor tilslutning til boglanceringen, der blev streamet - man kan se den på Kulturrådets hjemmeside.

Bogen er udgivet både i trykt form og på internettet.

Videot


Peter Berliner's presentation at the 15th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (PCE2022), which took place in Copenhagen & online,  4 - 8 July 2022.

 

 

Inuit Qaujimajatuqangit: Traditional Knowledge in the Contemporary World.

Virtual Roundtable - 19 March 2021.

 

 

Center for Børne-, Ungdoms- & Familieforskning ved Ilisimatusarfik afholdte konference d. 08. & 09. november 2018 - og konferencen havde disse fire overordnede temaer:

 • Børn, unge, familier & uddannelse - lokalt & internationalt
 • Udsatte børn & unge
 • Børn, unge, sprog & rettigheder
 • Børn, unge, fritid & livsvilkår

Du kan se de forskellige indlæg fra konferencen her:

 • Emeritus Birger Poppel: "Børns levevilkår - belyst ved MIPI- & MIO-undersøgelser"
 • Direktør for NAPA, Mats Bjerde: "Nordiska Kultursamarbetets möjligheter för barn och unga"
 • Adjunkt med ph.d. forløb Signe Ravn-Højgaard: "Unges mediebrug i Grønland"
 • Studieadjunkt Camilla Kleemann-Andersen: "Unge, sprog & hierarkier"
 • Adjunkt med ph.d. Lars Oksen Demant-Poort & ph.d. stud. Louise Pindstrup Andersen: "Børns oplevelser af skolen"
 • Adjunkt og ph.d. studerende Rosannguaq Rossen: "Grønlandske unge som Influencers
 • Læge, ph.d. Birgit Niclasen & MPH Bodil Karlshøj Poulsen: "Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Greenland) undersøgelsen. Muligheder for kvalificering af forebyggelse og sundhedsfremme, samt eksempler på brug af data omkring drinking motives og dårlig hørelse"
 • Lektor, ph.d. Jette Rygaard: "At forske i og sammen med børn og unge i Grønland - metoder, der rykker
 • Professor emeritus Kurt Møller Pedersen: "Refleksioner over folkeskolens afgangseksamen"
 • Professor Peter Berliner: "Social resiliens hos børn og unge - en oversigt over projekter"
 • Socialrådgiver Hanne Siegstad: "Børn og unge i Qaanaaq - tværgående indsats i Kommunia Avanaata"
 • Psykolog Elena de Casas Soberón: "Workshops on sexual rights for young people - experiences in Maniitsoq and Tasiilaq"
 • Adjunkt Mariekathrine Poppel: "Sårbarhed blandt skolebørn"
 • Ph.d. & institutleder Gestur Hovgaard: "Grønlands Universitets rolle i forskning om børn og unges livs- og udviklingsmuligheder set i lyset af ”Small State” - universitetets særlige funktion og rolle"
 • Rektor Juan Camilo Mesa Jaramillo: "The role of the university in creating a caring community for children and young people"
 • Rektor & ph.d. Gitte Adler Reimer: "Forskning i børn og unges liv og muligheder i Kullorsuaq - hvad forskning bidrager med"
Saqqummiivoq
Uagut