Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq
Pillugu

Forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland (PDG) er et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.

PDG er et 3 årigt forskningsprojekt som fokuserer på den lokale grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet og familieforøgelse i Kullorsuaq. PDG er et internationalt tværfagligt, multikomponent, mix-metode. Der er tre hovedelementer i PDG:

  • Del 1: Her undersøges de individuelle holdninger og opfattelser samt de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinders og mænds valg når det handler om familieforøgelse
  • Del 2: Her undersøges de miljømæssige og adfærdsmæssige forhold som kan have en indflydelse på brugen og effektiviteten af svangerskabsforebyggende midler og en eventuel manglende brug af disse midler
  • Del 3: Vedrører design, udvikling og produktion af fortællinger som en måde til at præsentere den viden, de opfattelser og holdninger som grønlandske kvinder og mænd besidder omkring emnet reproduktive valgmuligheder

Feltarbejdet udføres i Kullorsuaq, delvist i Upernavik, Ilulissat og Nuuk. Analysearbejdet udføres på Ilisimatusarfik og Montana State University.

I fællesskab med respondenter, lokalrådet, nøgleinformanter og fokusgrupper, vil forskningsteamet drøfte forskningsresultaterne og finde frem til anbefalinger, der fremmer sunde graviditetsvalg/reproduktive valg og familieforøgelse i Kullorsuaq.

Forskningsresultaterne og anbefalingerne bliver præsenteret på møder i Kullorsuaq, Upernavik, Ilulissat og Nuuk. Målgruppen er primært de lokale respondenter, samt politikker på området, fagfolk samt øvrige interessenter. Desuden udarbejdes der videnskabelige artikler.

Innersuussutit eqikkarnerat - download.

Kalaallit Nunaanni nunaqqatigiit akornanni akuutitsilluni ilisimatuutut misissuisarnermut najoqqutassiat - download.

Sulisut?