Socialpolitikki - Massakkut

Socialpolitikki - Massakkut

Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler.

Baggrunden for dette løbende arbejde er en oplevet mangel på kvalitet i den socialpolitiske debat og en socialpolitik som i flere takter er centraliseret og styret efter et for snævert perspektiv.

Arbejdet handler om at demokratisere socialpolitik og sætte emner som hjemløshed, førtidspension, offentligt arbejde og arbejdsløshed på dagsordenen.

Forskningsprojektet kører fra 2015 - 2019.


Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk

Saqqummersitaq

Ilisimatusartut saqqummiussaanik ujalerit

Atuaruk