Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Nekrolog over Christian Berthelsen

24.04.2015

Fhv. skoledirektør for Grønland og ekstern lektor ved Københavns Universitet, doctor honoris causa Christian Berthelsen, er afgået ved døden i en alder af 98 år.

Christian var en af de første grønlændere, som efter uddannelsen på Ilinniarfissuaq til ajoqi, uddannede sig videre ved at tage en dansk lærereksamen i Danmark.

Han indtog vigtige poster i Grønland, idet han bl.a kom til at spille en vigtig rolle for udgivelsen af grønlandsk skønlitteratur og som skoledirektør bl. a. kom til at stå med ansvaret for, hvordan man fik uddannet det voldsomt stigende antal børn og unge efter at tuberkulosen var bragt under kontrol.

Efter sin pensionering flyttede han til Danmark og blev ekstern lektor ved Københavns Universitet på Institut for Eskimologi, hvor han trænede de studerende i at forstå, læse og tale grønlandsk. Han fortsatte sit arbejde for grønlandsk litteratur og det grønlandske sprog. Han har skabt det fundament, andre står på, når de arbejder med litteraturhistorie. Han har spillet en rolle ved den ny retskrivning – stået som ledende redaktør af Oqaatsit. Han har været afgørende for det grønlandske atlas. Han har sprogligt set været den som sørgede for at bibeloversættelsen blev sammenhængende. 

Hans umådelige flid og umådeligt skarpe sans for sprog og skønlitteratur har gjort, at han har skabt resultater som er dybt akademiske og han har langt hen ad vejen gjort det ved sin skrivemaskine og gennemslagskopier, senere ved enkle computerprogrammer. Hans litteraturhistorie om grønlandsk litteratur har ikke fået sin afløser. Han udgav en række artikler, ikke mindst en interessant artikel om holdninger til sprog i Grønland i første halvdel af det 20. århundrede. En stor rollemodel for alle ved sin akademiske indsats. 

Christian var et naturtalent, det har været et privilegium at diskutere fag med. Ved sådanne lejligheder demonstrerede han klart sin dybe forståelse for ægte videnskabelig tænkning. Han var en forskerånd, som tilegnede sig kompetencer på område efter område, og dermed et eksempel på hvordan realkompetencer somme tider langt kan overgå de formelle.

Christian Berthelsen blev i september 2014 udnævnt til æresdoktor ved Ilisimatusarfik september. Han fremlagde ved festligheden om sit akademiske virke via en video – og gjorde det med blændende stringens. Han fangede totalt salens opmærksomhed. 

Christian mestrede to kulturer til fulde. Han kunne som skoledirektør tage turen via isflagerne ind til en bebyggelse i Østgrønland med dokumentmappen under armen, og han kunne med største selvfølgelighed skrive om sin barndoms dybfrosne blækhus at det måtte varmes i hånden som et cognacglas i hånden på en repræsentant for det bedre borgerskab i Europa.

Grønland har mistet en stor personlighed som har tjent Grønland på imponerende vis – på sin rolige måde takket være sin indre styrke. 

Æret være hans minde.Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk