Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Nyt medlem i Grønlands Råd for Menneskerettigheder

08.05.2015

Annemette Nyborg Lauritsen, Afdeling for Samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik, er nyudpeget medlem af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Et stort tillykke til Annemette. 

 

Grønlands Råd for Menneskerettigheder består af 17 medlemmer, der hver især beskæftiger sig med menneskerettigheder på hver deres felt.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Rådet) er et uafhængigt råd, som betyder at Rådet ikke er bundet af nogen offentlig instans og arbejder derfor på eget initiativ.

Rådet har til opgave at fremme og beskytte menne- skerettigheder i Grønland.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder er det første i Grønland og blev konstitueret d. 4. marts 2013 på bag- grund af Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Inatsisartut har siden 2008 arbejdet for etableringen af en instituti- on til varetagelse af menneskerettigheder i Grønland.

Da lovforslaget blev fremlagt i 2012, var det et enigt Inatsisartut, som stemte for.

Rådet er etableret i overensstemmelse med FN’s Paris Principper, som gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner. Sommer Universitet

Vi præsenterer Sommer Universitet for vores studerende

Læs mere

Foredrag på KNR

Hør Ilisimatusarfiks offentlige foredrag online på KNRs website

Link til KNR

Samarbejd med os

Start et projektsamarbejde med studerende på Ilisimatusarfik

Læs mere