Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Skærpede optagelseskrav

27.01.2016

Vedr. skærpede adgangskrav til Ilisimatusarfiks uddannelser

Ilisimatusarfik skærper adgangskravene til uddannelserne med virkning fra sommeren 2017.

Baggrunden er, at Ilisimatusarfik vil øge antallet af gennemførte uddannelser og forebygge frafald, ligesom kvaliteten af uddannelserne skal styrkes.

De skærpede adgangskrav kan snart læses her på vores website - og herunder er de kort oplistet uddannelsesvis: 

 

ERHVERVSØKONOMI

JOURNALISTIK

KULTUR- & SAMFUNDSHISTORIE

LÆRER

 • Bestået 3-årig gymnasial uddannelse med karaktergennemsnit på minimum 7 (GGS skala)
 • Mindstekarakter på 7 i grønlandsk og dansk på A-niveau
 • Engelsk eller matematik bestået på mindst B-niveau
 • Ikke muligt at komme ind med den 1-årige studieforberedende uddannelse
 • Nuværende adgangskrav findes her

OVERSÆTTELSE & TOLKNING

SAMFUNDSVIDENSKAB

SOCIALRÅDGIVER

 • Bestået 3-årig gymnasial uddannelse
 • Grønlandsk og dansk A-niveau med minimum karakteren C
 • Engelsk B-niveau med minimum karakteren D
 • Nuværende adgangskrav findes her

SPROG, LITTERATUR & MEDIER

 • Bestået 3-årig gymnasial uddannelse med karaktergennemsnit på minimum 6 (GGS skala)
 • Grønlandsk og dansk bestået på A-niveau
 • Engelsk bestået på B-niveau
 • Nuværende adgangskrav findes her

SYGEPLEJERSKE

 • Første gruppe, der udgør 70%, optages efter en motiveret ansøgning samt gennemsnittet på den adgangsgivende eksamen GUX: Sundhed, Sundhed og Idræt eller Natur bestået med karaktergennemsnit på D (GGS skala) med fagene:
  • Grønlandsk eller dansk på A-niveau   
  • Engelsk på B-niveau      
  • Science på C-niveau      
  • Matematik på C-niveau  
  • Fysik eller Kemi på C-niveau    
  • Biologi eller Idræt på B-niveau 
 • Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere i denne gruppe, end der er studiepladser, vil der kunne fastsættes et højere karaktergennemsnit suppleret af individuelle samtaler som optagelseskrav.
 • Anden gruppe, der udgør 30 %, optages efter andre kriterier, feks. et lavere gennemsnit på den gymnasiale uddannelse og en motiveret ansøgning, suppleret med anden erfaring
 • Ikke muligt at komme ind med den 1-årige studieforberedende uddannelse
 • Nuværende adgangskrav findes her

TEOLOGI

 

Uddannelser, erhvervslivet og omverdenen stiller større krav om studieegnethed, øget viden, målrettethed samt gode sprogkundskaber. Ilisimatusarfik skærper derfor adgangskravene til en række uddannelser for at kunne imødekomme den efterspurgte kvalitet.

Ilisimatusarfik har på Ilimmarfik de senere år tilbudt kurser i akademisk dansk og akademisk skrivning for studerende - og i sommer 2015 blev det første sommerkursus i engelsk afholdt.

Det er kurser, som de studerende har skullet tage ved siden af deres studier.

Kurserne vil fortsætte i det omfang, der er behov for dem – samtidigt med, at de studerende forventes at have fornødne sproglige forudsætninger, således at den enkelte har mulighed for at gennemføre sin uddannelse.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluga

Tine Pars, tipa@uni.gl

RektorKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Pisussat

Ilisimatusarfik pisussat

Atuaruk

Tusagassiuutit

Ilisimatusarfik tusagassiuutini

Atuaruk