Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Støtte til socialvidenskabelig forskning i Grønland fra 1950 - 1960

01.11.2017

Et forskningsprojekt på Ilisimatusarfik har fået tildelt støttemidler af Grønlands Forskningsråd. 

Forskningsprojektet handler om den socialvidenskabelige forskning i Grønland fra 1950 - 1960. 

Denne periode var en vigtig del i opbygningen af det grønlandske velfærdssamfund - og forskningsarbejdet blev i sin tid igangsat af staten og statens videnskabsfolk. 

Tidligere arbejde med denne periode har skabt yderligere spørgsmål om de interne forhold i forskernes arbejde - særligt deres metoder, analyser og den praktiske organisering af forskningsarbejdet. 

Svarene kan i noget omfang findes via arkivstudier ved Rigsarkivet og Polarbiblioteket.

Det er forventningen at vores nye forskningsprojekt skal styrke vores viden i Grønland om, hvorledes interne beslutninger i forskningsudvalgene blev truffet.

Det kan f.eks. være:  

  • den geografisk afgrænsning til Diskobugten
  • om valg af surveymetoder frem for længerevarende studier 
  • samspillet med grønlandske eksperter

Alt dette har sat et aftryk på moderniseringen og opbygningen af det velfærdssamfund, som vi kender i dag i Grønland. 

En fornyet viden inden for denne grønlandske videnskabssociologi vil derfor kunne kvalificere debatten omkring den tidlige socialforskning og den socialpolitiske indsats i Grønland fremadrettet. 

Resultater af vores forskningsarbejde vil indgå som en del af forskningsprojektet ”Socialpolitikki Massakkut” ved Ilisimatusarfik.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Pisussat

Ilisimatusarfik pisussat

Atuaruk

Tusagassiuutit

Ilisimatusarfik tusagassiuutini

Atuaruk