Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Contribution to inquiry/memorandum | Bidrag til udredning/notat - Publication type
Contribution to answers to questions/hearings | Bidrag til besvarelse af spørgsmål/høringer

Bidrag til skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Besvarelserne skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer

Contribution to professional statement | Bidrag til faglig redegørelse

Bidrag til faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med offentlige myndigheders sagsbehandling eller lovforberedende arbejde – herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer