Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Contribution that does not have text | Bidrag der ikke har tekstform - Publication type
2D/3D (physical products) | 2D/3D (fysiske produkter)

Kort, skulpturer, modeller, billedkunst, installationer mv.

Dataset | Datasæt

En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat

Interactive productions | Interaktive produktioner

Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e-læringsmoduler, info-standere, interaktive guides på museer mv

Sound and/or images (digital products, recordings) | Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)

Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser

Software programmes | Softwareprogrammer

Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver