Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Patent | Patent - Publication type
Patent | Patent

Et patent eller offentliggjort patentansøgning er en eksklusiv rettighed, der tildeles en teknologisk opfindelse i en begrænset periode, typisk 20 år. Rettighederne bliver tildelt af en patentmyndighed på nationalt eller overnationalt plan (som for eksempel Patent og Varemærkestyrelsen, Den Europæiske Patentorganisation og tilsvarende institutioner)