Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Inquiry/memorandum | Udredning/notat - Publication type
Answers to questions/hearings | Besvarelse af spørgsmål/høringer

Skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med offentlige myndigheders sagsbehandling eller lovforberedende arbejde – herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer

Professional statement | Faglig redegørelse

Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med offentlige myndigheders sagsbehandling eller lovforberedende arbejde – herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer