Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Book/anthology/thesis/report | Bog/antologi/afhandling/rapport - Publication type
Anthology | Antologi

Samleværk, hvori et antal selvstændige artikler udgives samlet ud fra et helhedssynspunkt fastlagt af en redaktør/redaktion

Book | Bog

Selvstændig publikation, der formidler ny viden og er baseret på forfatterens /forfatternes egen forskning. Indholdet er primært henvendt til en videnskabelig målgruppe

Doctoral thesis | Doktordisputats

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en doktorgrad

Compendium/lecture notes | Kompendium/lecture notes

Institutionsudgivet undervisningsmateriale

PhD thesis | Ph.d.-afhandling

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en ph.d.-grad

Report | Rapport

En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Rapporter, der har en rekvirent, registreres under kategorien ”rådgivning”