Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Contribution to conference | Konferencebidrag - Publication type
Conference abstract | Konference abstrakt

Et resume af et videnskabeligt arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference

Paper | Paper

Videnskabelig tekst, der udarbejdes forud for konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding

Poster | Poster

En visuel præsentation af et fagligt emne fremvist på en konference