Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Register publication

Here, you can register publications. | Her kan du registrere publikationer.

Publications will subsequently automatically be shown on our website - and on the researchers' own profile sites. | Publikationer vil efterfølgende automatisk kunne ses på vores website - samt på forskernes egne profilsider.

2. Contribution to journal | Bidrag til tidsskrift - Publication type
Review | Anmeldelse

Vurderende omtale i et videnskabeligt tidsskrift af en anden videnskabelig publikation (bog eller andet dokument)

Article | Artikel

Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere

Comment/debate | Kommentar/debat

Kort kommentar eller debatindlæg i videnskabelige publikationer, som omhandler fx tidligere bragte videnskabelige artikler. Videnskabelige læserbreve registreres også her

Conference abstract | Konference abstrakt

Abstract eller sammendrag af en artikel skrevet på baggrund af en præsentation på en konference

Conference article | Konferenceartikel

Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater, primært for andre forskere, og som er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference

Editorial | Leder (editorial)

En artikellignende tekst, der er et tidsskrifts officielle holdning til et aktuelt emne eller det aktuelle nummer af tidsskriftet (emne og/eller redaktionelt)

Letter | Letter

Et letter er en kort beskrivelse af vigtige nye forskningsresultater, og som har formen af en artikel (NB: Letters to the Editor registreres IKKE her)

Review (summary) | Review (oversigtsartikel)

En artikel, der giver en analyse af og syntese over publiceret forskning eller forskningslitteratur inden for et forskningsfelt