Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Oqalugiaat (05/02)

05.02.2015

TEOLOGISK FORENING 

Torsdag 5. februar kl. 19:30

Professor, dr. Morten Schlütter, Department of Religious Studies, The University of Iowa: Morten Schlütter

Guder og Gud: Religionens rolle i det moderne Kina

Siden 1980erne har de kinesiske ledere i Folkerepublikken løsnet mange af de restriktioner som religiøs udøvelse tidligere var under. Dette har gradvist ledt til et enormt opsving i religion over hele Kina. Således er traditionelle religiøse former blevet genoplivet: man ser nye templer for lokale guder og flot istandsatte buddhistiske og daoistiske klostre overalt. Men også kristendommen er vokset gevaldigt, og den traditionelt muslimske mindretalsbefolkning bliver stadig mere religiøst bevidst.

Mange nyreligiøse bevægelser har også rejst sig. Der er en vis overraskelse at spore blandt både kinesiske partiideologer og Kinaforskere: hvis ikke det kommunistiske system har kunnet aflive religionen helt så burde den øgede velstand og teknologiske udvikling have bevirket at folk blev mindre religiøst interesserede, således som det er sket i meget af Europa.

Foredraget vil blandt andet berøre følgende spørgsmål:

  • Er kinesisk religion afgørende anderledes nu end den var traditionelt?
  • Hvilke kræfter er der bag de voksende religiøse institutioner i Kina i dag?
  • Hvorfor undertrykker de kinesiske autoriteter visse former for religion men ikke andre?
  • Kan man virkeligt forstå de moderne kinesere bedre hvis man ved noget om kinesisk religion?

 

Foredraget finder sted i Auditoriet, Ilimmarfik, 1. sal

Efter foredraget vil der være spørgsmål og diskussion

Der serveres kaffe og kage i pausen 

Der er fri adgang, og alle er velkomneAttavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk