Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Internationalisering og sprogvalg på danske universiteter

09.02.2017

 

Internationalisering og sprogvalg på danske universiteter i historisk og nutidigt perspektiv - v/ Janus Mortensen

Hvis man ser på den uddannelsespolitiske debat i Danmark i de seneste 10-15 år kan man nemt få opfattelsen af at ’internationalisering’ af universitetssektoren primært er et spørgsmål om sprogvalg, nærmere bestemt et spørgsmål om øget brug af engelsk.

Som følge af denne udbredte opfattelse indtager engelsk i dag en særlig rolle på de danske universiteter som et sprog der i vid udstrækning bruges parallelt med dansk på mange uddannelser – og i flere tilfælde i stedet for dansk.

I historisk perspektiv er det dog en forholdsvis ny tanke at engelsk skulle være specielt velegnet som undervisningssprog på danske universiteter, ligesom det også er forholdsvis nyt at engelsk stort set betragtes som det eneste sprog der rimer på internationalisering.

I dette foredrag vil jeg vise hvordan sprogvalget på danske universiteter har udviklet sig gennem tiden i takt med den generelle samfundsudvikling, og pege på nogle af årsagerne til at engelsk i dag for mange fremstår som det ’naturlige’ sprog for internationaliseringen.

Analysen fører til en kritik af forestillingen om at internationalisering nødvendigvis virker som katalysator for sproglig pluralisme og interkulturel forståelse, og stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt øget brug af engelsk automatisk gør danske uddannelser mere internationale.

Foredraget afsluttes med en række forslag til hvordan man kan arbejde konstruktivt med internationalisering på danske universiteter, og hvordan man kan forholde sig til de sprogpolitiske udfordringer som internationaliseringen unægteligt medfører.

 

Hvornår: torsdag den 09. februar 2017, kl. 17.00

Hvor: auditoriet på Ilimmarfik

 

Efter foredraget vil der være kaffe/te og kage – og tid til spørgsmål og diskussion.

Alle er velkomne.

 

Janus Mortensen, ph.d., er lektor i sprogpolitik ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) på Københavns Universitet. I 2009 var han med til at grundlægge Centre for Cultural and Linguistic Practices in the International University (CALPIU) på Roskilde Universitet, og det er forskning udført i regi af dette center, bl.a. i samarbejde med Anne Fabricius og Hartmut Haberland, Roskilde Universitet, dette foredrag bygger på.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nutaarsiassat

Ilisimatusarfik pillugu nutaarsiassat

Atuaruk

Tusagassiuutit

Ilisimatusarfik tusagassiuutini

Atuaruk