Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Kalaallit Nunaat arlalinnik oqaaseqarfiusoq, arlalinnillu sumiorpaluuteqarfiusoq - Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni atuarfeqarfinnilu oqaatsinut inatsisip atuutsinneqarnera

17.11.2022 - 18.11.2022

 

Oqaatsit atorneqartut

Oqalugiartup nammineq aalajagissavaa, oqaatsit sorliit atussanerlugit, oqaluugiaatigineqartut nutserlugit naqinneqassapput, sammisat suut pineqarnersut eqikkarniliorlugit, oqallinnermi oqalugiarnerup kingornani malinnaanissaq periarfissillugu. 

Oqallinnerit oqalugiaatit kingunerini taamatut aamma ingerlanneqassapput, peqataasullu qinnuigissavagut paaseqatigiinnissaq oqalliseqatigiinnissarlu anguniarlugit ikioqatigiissasugut. 

 

Ullup ingerlanissaa

17 novembari 2022

Nal. 09.30: Peter P. Olsen, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu naalakkersuisoq

 • Oqaatsinut inatsisip atuutsinneqarnera pillugu
 • Oqallinneq

Nal. 10.45: Marie Maegaard, Sprogforandringsceterimi Københavns Universitimi pisortaq, Oqaatsinillu ilisimatusarfimmi suleqataasoq

 • Sumiorpaluutit pillugit suliniut pillugu
 • Oqallinneq 

Nal. 12.15: Ullup qeqqasiorneq (nammineq akiliineq)

Nal. 13.00: Beatrine Heilmann, Oqaasileriffiup pisortaa 

 • Oqaasileriffiup oqaasiliortullu suliaat maanna siunissamilu
 • Oqallinneq 

Nal. 14.15: Naja Trondhjem, Oqaatsinik Ilisimatusarfimmi pisortaq, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, København Universitetimi lektori 

 • Meeqqat sineriammi 'rigsgrønlandsk'imik atuineri ajornartorsiutillu 'rigsgrønlandsk'ip nassatai
 • Oqallinneq

Nal. 15.15: Kaffillerlutalu tiillissaagut 

Nal. 15.30: Oqallinnissamut sammisassanik saqqummiussisoq Christoph Have Svenstrup, Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortami adjunkti, Oqaatsinik Ilisimatusarfimmi suleqataasoq 

 • Ilinniartitaaneq Kalaallillu Nunaanni oqaatsit assiginngisitaarneri
 • Oqallinneq 

 

18 novembari 2022

Nal. 09.30: Mette Rasmussen Larsen, Ilinniusiorfiup pisortaa 

 • Kalaallit Nunaanni oqaatsinut ilinniartitsissutinik atuakkiornerup ineriartornera pillugu
 • Oqallinneq

Nal. 10.45: Ivalu Mathiassen, Ilinniartitsinermi Ilisimatusarfimmi adjunkti ph.d-mik ingerlatsiutigalugu – Oqaatsinik Ilisimatusarfimmi suleqataasoq 

 • 'Sprogspor' kiisalu oqaatsini ilinniartitsineq pillugu
 • Oqallinneq 

Nal. 12.15: Ullup qeqqasiorneq (nammineq akiliineq)

Nal. 13.00: Bente Meilvang, studieadjunkti Nutserinermut Oqaluttaanermullu Immikkoortortami 

 • Nutserineq nutserisullu suliarisartagaat, massakkut siunissamilu
 • Oqallinneq 

Nal. 14.15: Camilla Kleemann-Andersen, adjunkti ph.d. ingerlatiutigalugu Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq Oqaatsinillu Ilisimatusarfimmi suleqataasoq 

 • Eqqortumik oqalunneq oqaatsillu pillugit isummersortarneq pillugu
 • Oqallinneq 

Nal. 15.15: Kaffillerlutalu tiillissaagut 

Nal. 15.30: Oqallinnissamut sammisassanik saqqummiussisoq - Naja Trondhjem 

 • Kalaallit Nunaanni arlalinnik oqaaseqarneq oqaatsinullu isummersuutit
 • Oqallinneq


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nutaarsiassat

Ilisimatusarfik pillugu nutaarsiassat

Atuaruk

Tusagassiuutit

Ilisimatusarfik tusagassiuutini

Atuaruk