Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Saqqummersitaq

4 Ujaasinermi nassaat - Word aakkit - PDF aakkit
Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Inklusion i børnehøjde - Børneperspektiver på læring og trivsel

Research | Forskning > Contribution to report | Bidrag til rapport
Skolen og skoletrivsel

Research | Forskning > Contribution to report | Bidrag til rapport
Social ulighed - den skæve fordeling

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Glæde og styrke: en undersøgelse af ældre menneskers værdier i Paamiut

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af ældre menneskers fortællinger om værdier ... Atuaruk