Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Soraarummeerneq - avataaneersoq

Ilisimatusarfik kan i et vist omfang arrangere eksaminer for studerende ved uddannelsesinstitutioner uden for Nuuk. Det kan dreje sig om såvel fjernstuderende som studerende, der blot opholder sig i Nuuk i en periode, f.eks. i forbindelse med ferier eller lignende.

Der vil normalt være tale om skriftlige eksaminer med tilsyn. Men det kan også lade sig gøre at arrangere mundtlig eksamen via videokonference.

Ilisimatusarfik giver tilsagn til at medvirke ved sådanne eksaminer fra gang til gang. Der gives altså ikke tilsagn om medvirken ved afholdelse af eksaminer for et helt uddannelsesforløb.

Eksaminanden må selv sørge for tilladelse fra egen uddannelsesinstitution og må oplyse en kontaktperson. Ilisimatusarfik skal modtage nøje instrukser for de regler der gælder for den pågældende eksamen, således at eksamen kan afvikles i henhold til disse.

Ilisimatusarfik kan påtage sig at:

  • Modtage eksamensmateriale (regler, eksamensopgave etc.)
  • Gemme eksamensopgave et sikkert sted indtil afholdelse af eksamen
  • Afholde eksamen ifølge det pågældende universitets instrukser
  • Returnere eksamensbesvarelse

Ilisimatusarfik påtager sig ikke at:

  • Modtage eksamenstilmelding
  • Modtage evt. eksamensgebyr på vegne af eksaminandens universitet
  • Modtage og videresende eksamensresultat til eksaminanden

Følgende brugerbetaling er gældende:

  • For eksaminer der afholdes mandag til fredag i normal arbejdstid (mellem kl. 08.00 - 16.00): DKK 1.000,-
  • For eksaminer der afholdes mandag til fredag, som kræver tilstedeværelse uden for normal arbejdstid: DKK 1.500,-
  • For eksaminer der afholdes weekend eller helligdage: DKK 2.000,-

Udgifter til eksamensvagter og IT-assistance af normalt omfang er indeholdt i brugerbetalingen ovenfor. Ekstra udgifter - f.eks. til forsendelse med kurérpost etc. dækkes af eksaminanden.

Ved afgørelsen om hvorvidt Ilisimatusarfik kan medvirke ved ekstern eksamensafholdelse vurderes om de fornødne ressourcer er til stede.


Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk