Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Ilisimatuutut misissuinerit

Jeg er adjunkt og har en PhD i naturfagsdidaktik fra Grønlands og Aarhus Universitet. Jeg arbejder ved Institut for Læring, hvor jeg underviser i naturfag (naturgeografi) og naturfagsdidaktik på læreruddannelsen.

Jeg arbejder med udvikling af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning på læreruddannelsen, hvor jeg trækker på teorier om inquiry, erfaringspædagogik og situeret læring. Empirisk er jeg involveret i feltarbejde på skoler i Grønland.

Jeg er involveret i og er tovholder på to igangværende forskningsprojekter:

  • Lokal naturfagsdidaktik: Aktionsforskning som katalysator for udvikling af en lokal naturfagsdidaktik. Fokus i projektet ligger på en aktiv elevinvolvering gennem en IBSE didaktik, hvor lokal natur og naturfaglig sprogudvikling er en hjørnesten.
  • Klimaændringer og pædagogik: Klimaændringer som agent for mulige ændringer i pædagogik og curriculum på grundskoleniveau (med et specielt fokus på Grønland og Arktis).

Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk