Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Annemette Nyborg Lauritsen

Lektori, ph.d.
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inuiaqatigiilerinermik Ilisimatusarnernut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D233
Oq.toqq.: +299 38 56 60
E-mail: anla@uni.gl