Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Javier L. Arnaut

Adjunkti
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inuiaqatigiilerinermik Ilisimatusarnernut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: C223
Oq.toqq.: +299 38 56 29
E-mail: jaar@uni.gl