Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Mette Apollo Rasmussen

Adjunkti
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Inuiaqatigiilerinermik Ilisimatusarnernut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: 
Oq.toqq.: +299 38 56 00
E-mail: mear@uni.gl