Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Parnuna Egede Dahl

Ph.d.-ilinniartoq
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Oq.toqq.: +45 61 30 24 80

Parnuna Egede Dahl er en dobbeltindskrevet Ph.d.-studerende på Ilisimatusarfik (Institut for Samfundsvidenskab, Forskningscenter for Arktisk Olie & Gas) – og Aalborg Universitet (Institut for Planlægning, Dansk Center for Miljøvurdering). I samarbejde med Inuit Circumpolar Council – Grønland har hendes forskning fokus på brugen af oprindelige folks viden i miljøvurderinger af råstofprojekter i Grønland og den canadiske del af Arktis. Hendes hovedvejleder er prof. Anne Merrild Hansen, med prof. Mark Nuttall og adj. Pelle Tejsner som bivejledere. Parnuna er i øjeblikket ved at færdiggøre hendes Ph.d. afhandling, og var tidligere i hendes studier del af forskningsmiljøet ved Arctic Research Centre på Aarhus Universitet, samt del af den redaktionelle gruppe for Arktisk Råds Arctic EIA projekt om ”Good Practice Recommendations for Environmental Impact Assessment and Public Participation in the Arctic”. Før hendes Ph.d. projekt arbejdede hun for Inuit Circumpolar Council – Grønland som Miljørådgiver. Ved siden af Ph.d. projektet arbejder hun som selvstændig konsulent i Sammivik Consult omkring arktiske og grønlandske anliggender. Parnuna er uddannet cand.scient. i biologi med speciale i biologisk oceanografi fra Syddansk Universitet i Odense.