Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Suliaq

Ud over forskningen

Underviser jeg i:

  • Sociologi & socialvidenskab
  • Aktionsforskning
  • Empowerment
  • Videnskabsteori
  • Forskningsmetoder
  • Projektarbejde herunder problemformuleringsworkshops

Jeg vejleder meget gerne projekter der handler om de ovenstående emner og inden for mine specifikke forskningsområder. Alle er meget velkomne til at komme forespørgsler om vejledning. Det kan ske på mail: star@uni.gl

Endvidere arbejder jeg med:

Forskningsdatabaser inden for de sundhedsvidenskabelige og socialvidenskabelige fagområder. Det har givet undervisningskompetencer i systematisk litteratursøgning mv.


Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk