Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Aage Rydstrøm-Poulsen

Emeritus, MTh, ph.d., dr.theol.
Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
Teologiimut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
E-mail: aarp@uni.gl


Aage Rydstrøm-Poulsen er cand.theol. fra Aarhus Universitet 1978, herefter præst i København, seniorstipendiat ved Københavns Universitet 1982-85 (studieophold Vatikanets bibliotek), og ph.d. i teologi fra Københavns Universitet 1993. Visiting Scholar ved Western Michigan University 1993 og 1995-98. Dr.theol. 2002 fra Københavns Universitet på afhandlingen The Gracious God – Gratia in Augustine and the Twelfth Century, Akademisk Forlag 2002. Siden 2004 leder af teologiuddannelsen ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, fra 2018 institutleder for Institut for Kultur, Sprog og Historie. Var rektor i 2008 med indførelsen af den nye universitetslov og udvidelsen af universitetet til det nuværende nye Ilisimatusarfik. Er forskningsmæssigt engageret i den vestlige verdens teologiske udvikling fra den tidlige middelalder til det 12. århundrede med særligt henblik på udviklingen af det teologiske menneskesyn. Har udover disputatsen skrevet videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter og bidraget til internationale bøger. Er igennem 25 år bidragyder til verdens største middelalderkongres i USA. Medudgiver af Tro og samfund i 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland (Aarhus Universitetsforlag 2021). Udgivet 2021 Richard of Saint-Victor: On the Trinity, Introduction and Translation (Brepols Publishers, Belgien). Arbejder på en bog (kontrakt Amsterdam University Press) om udviklingen af det teologiske menneskesyn i Vesten. Biografi i Kraks Blå Bog. Ridder af Dannebrog.