Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Gimmi Olsen

Adjunkti ph.d.-liortoq
Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
Teologiimut Immikkoortortaq
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboksi 1061 
3900 Nuuk
Ini: D247
Oq.toqq.: +299 22 23 31
E-mail: gimmi@uni.gl



Gimmi Olsen har en generel og bred teologisk forskningsinteresse, men har særlig interesse og fokus på praktisk teologi og kirkeforskning. Kirkeforskning undersøger blandt andet det religiøse og kirkelige billede i Grønland, hvilke religiøse trossamfund og åndelig-ideologiske aktiviteter som er til stede, hvorledes landets befolkning fordeler sig blandt disse og hvordan disse forskellige religiøse eller ideologiske fællesskab forholder sig til hinanden. Af særlig interesse er diverse undersøgelsesemner som angår den grønlandske folkekirke, som knap 95% af landets befolkning står registreret som medlemmer af.

Gimmi Olsen er i øjeblikket i sin ph.d.-uddannelse engageret i et forskningsprojekt som undersøger den grønlandske folkekirkes rolle som social aktør i velfærdssamfundet. Med særlig fokus på hvordan kirken rent faktisk forholder sig til eller ønsker at forholde sig til de mest fremtrædende sociale problemer i samfundet, samt hvilke forventninger der er til kirken i dette spørgsmål.