Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Martha Lund Olsens kritik af skærpede adgangskrav

08. april 2016

Rektors kommentar til Martha Lund Olsens kritik af Ilisimatusarfiks skærpede adgangskrav

 

Kære Martha Lund Olsen;

Tak for at du deler dine holdninger i forhold til adgangskrav og sprogforhold på socialrådgiveruddannelsen.

Adgangskrav hænger tæt sammen med niveauet for uddannelserne

Socialrådgiveruddannelsen har siden indlemmelsen på universitetet i 2007 arbejdet med at opkvalificere uddannelsen, så der er tale om et universitetsniveau med forskningsbaseret undervisning.

Ikke så langt ud i fremtiden vil vi også kunne tilbyde en mastergrad til de socialrådgivere, der ønsker at videreuddanne sig - og allerede i dag er der mulighed for at tage videreuddannelse i udlandet.

At uddannelsen er indlemmet på universitetet medfører automatisk et krav til niveauet for undervisningen. Og Ilisimatusarfik skal til stadighed arbejde for at sikre et tilstrækkeligt niveau, således at aftagere får de uddannede socialrådgivere, sygeplejersker mm. som efterlyses på institutionerne.

At socialrådgiveruddannelsen ikke længere optager de såkaldte "GU piloter", skyldes den erfaring, at der er for lav gennemførsel i denne gruppe. Det er vores erfaring, at de studerende, der alene har GU pilot (eller en meget ringe GUX) har væsentlige faglige udfordringer. Det kan i værste fald bevirke, at studiet ikke færdiggøres, og at de får flere nederlag. Så der er en sammenhæng mellem adgangskompetencer, og det at uddannelsen er på universitetsniveau - og dermed, er vi tilbage til vedtagelsen af universitetsloven i 2007.

Socialrådgiveruddannelsen ændrer sine optagelseskrav for at sikre, at de studerende kan gennemføre uddannelsen, og de skærpede krav er følgende:

  • Bestået 3-årig gymnasial uddannelse
  • Grønlandsk og dansk A-niveau med minimum karakteren C
  • Engelsk B-niveau med minimum karakteren D

Vedr. brug af det grønlandske sprog i undervisningen

Brugen af det grønlandske sprog i undervisningen og ved eksamener sker i en grad, som underviser og censors kompetencer lægger rammerne for.

Den bedste læring sker, når man forstår, hvad der undervises i - og vi oplever i stigende grad sproglige udfordringer hos mange studerende, hvad gælder dansk og engelsk, men også grønlandsk. Jeg vil tage bolden op omkring sprogets betydning i undervisningen og lægge op til en debat - også med Ilisimatusarfiks personale: Skal vi forsøge os med en tolærerordning på universitetet? Vil det øge kvaliteten og gennemførslen? Hvilke uddannelser har brug for det? Og er der penge til det?

Det er væsentlig at møde de studerende, også i deres personlige udfordringer.

I fag som socialrådgiveruddannelsen udbyder, undervises der i mange fag, der kan rykke ved de enkelte studerendes egne problemer - både sociale og psykologiske. Det er vigtigt ikke at blande den faglige uddannelse sammen med den personlige bagage, de enkelte studerende har.

De studerende skal lære, at egne personlige problemer skal håndteres, og det giver dem indsigt i, hvordan de skal møde borgerne professionelt, og ikke blande egne problemer sammen med borgerens.

De studerende skal gives professional støtte, der hvor der er behov for særlig psykosocial støtte. Underviserne skal være nærværende i dette billede, men den støtte der virkelig hjælper de studerende skal være professionelle studievejledere - eller ved samtaler i studenterrådgivningen.

Gennem denne proces er der fokus på faglig supervision som metode til at mestre egen personlig bagage - og evne at skelne det fra borgerens.

De kommende socialrådgivere skal på tydelig vis kunne yde et personligt engagement, men det skal ske på et oplyst og fagligt funderet grundlag.

Det vil komme vores samfund til gavn på længere sigt.

 

Med venlig hilsen,

Tine Pars, rektor 

Tlf.: +299 38 56 02 | e-mail: tipa@uni.gl


Nutaarsiassat

Ilisimatusarfik pillugu nutaarsiassat

Atuaruk

Pisussat

Ilisimatusarfik pisussat

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk