Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Akademisk Råd

Akademisk Råd har følgende opgaver

  • Udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
  • Udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder og om planer for vidensudveksling
  • Godkende forslag til studieordninger og forsøgsordninger vedrørende uddannelserne efter indstilling fra institutrådene
  • Sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.-graden
  • Tildele ph.d.-graden

Akademisk råd har ret til at udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, rektor forelægger.


Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk