Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Akademisk Råd

Akademisk Råd har følgende opgaver

 • Udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
 • Udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder og om planer for vidensudveksling
 • Godkende forslag til studieordninger og forsøgsordninger vedrørende uddannelserne efter indstilling fra institutrådene
 • Sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.-graden
 • Tildele ph.d.-graden

Akademisk råd har ret til at udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, rektor forelægger.

Sammensætning af Akademisk Råd pr. 08. maj 2018

 • Formand: rektor Gitte Adler Reimer
 • Valggruppe 1 - forskere og undervisere på bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelserne: Annemette Nyborg Lauritsen
 • Valggruppe 2 - forskere og undervisere på uddannelserne til professionsrettet bachelor: Kamilla Frimodt Madsen
 • Valggruppe 3 - studerende på bachelor-, master- og kandidatuddannelserne og ph.d.-studerende: Julia Lynge Ezekiassen
 • Valggruppe 4 - studerende på uddannelserne til professionsrettet bachelor: Aili Liimakka Laue
 • Valggruppe 5 - teknisk-administrativt personale: John Lerch
 • Valggruppe 6 - institut- og afdelingsledere ved de klassiske uddannelser: institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen
 • Valggruppe 7 - institut- og afdelingsledere ved uddannelserne til professionsrettet bachelor: Suzanne Møller
 • Observatører: Gestur Hovgaard, institutleder, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik - Britta Lohmann, institutleder, Institut for Læring 
 • Henriette Nolsøe Rosing, universitetsdirektør, fast tilforordnet

Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og gælder for perioden 1. marts 2016 til og med 29. februar 2020. 

De medlemmer, der repræsenterer forskere og undervisere udpeges for hele funktionsperioden. 

Det medlem, der repræsenterer teknisk og administrativt personale udpeges for hele funktionsperioden. 

De medlemmer, der repræsenterer de studerende udpeges for 1 år. 

Genvalg kan finde sted.


Attavissat

Assigiinngitsut aqqutigalugit attavigisinnaavatsigut

Atuaruk

Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalittavut ajornanngitsumik attavigikkit

Atuaruk