Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq

Niuernermut piumasaqaatit

Matumani allassimapput internetikkut pisiniarfitsinni inniminniinermut akiliinermullu tunngatillugu niuernermut piumasaqaativut

Akiliutigineqartoq aamma akit

Internetikkut pisiniarfimmi taamaallaat danskit kronii (DKK) akiliutitut atorneqarput. Akinut allassimasunut tamanut nassiunnerat ilanngunneqarneq ajorpoq.

Akit tamarmik ullormut akiupput ullormi inniminnerneqarfianni atuullutik. Tunngaviusutigut akinut allannguuteqartoqarsinnaavoq akit nalinginnaasumik ingerlaavartumik allannguivigineqarneq ajoraluartut. 

Qanoq nassinneqarnissamik toqqaanermi nassiussinermut aningaasartuutaassangatinneqartut pisisup pisiat nassiunneqarfissaannik paasissutissiissutai naapertorlugit naatsorsorneqartarput allaffissamilu ”Nunap ilaa - nassiussaq”-mi takuneqarsinnaassallutik pisiallu katillugit akiannut ilanngunneqassallutik. 

Kortit akiliutit uku akiliutigineqarsinnaapput: dankort, visa/dankort, visa aamma mastercard.

Pisiassat pillugit paasissutissat

Internetikkut pisiniarfimmi pisianut tunngasut pingaarnerit paasissutissiissutigineqarput. Pisiassaq pillugu paasisaqarnerujumagaanni Ilisimatusarfimmut e-mailimik nassiussisoqarsinnaavoq uunga: mail@uni.gl.

Nassiusseriaaseq nassiussinerullu sivisussusia

Internetikkut pisiniarfik aqqutigalugu pisiarineqartut tamarmik Ilisimatusarfimmiit Kalaallit Nunaannut Europamullu umiarsuakkut nassiunneqartarput. Nunanut allanut nassiussassat timmisartukkut nassiunneqartarput. Tamatumunnga tunngatillugu naatsorsuutigineqartariaqarpoq nassiussinerup sivisunerunissaa Kalaallit Nunaanni nassiussinermi atugassarititat pissutigalugit. Pisisoq aamma aalajangersinnaavoq pisiassat inniminnikkani Ilisimatusarfimmut Nuummiittumut saaffiginnilluni aaniarlugit.

Tuniniaasoq TELEPOST Greenland-imik taassumalu pisianik nassiussinermi suleqatigisartagaanik atuivoq.

Nassiussinerup sivisussusia pillugu suli paasisaqarnerujumasut uunga innersuuppavut.

Ilisimatusarfiup pisiaq nassiutereerpagu pisisoq tamanna pillugu e-mailikkut ilisimatinneqarumaarpoq tamatumunngalu periarfissaqarpat track&trace-normumik nassiunneratalu sivisussusissaanik paasitinneqarumaarluni.

Nassiussisinnaassuseq

Pisiassat ilutsillu ilaat nunguttooratarsinnaapput, tamannalu pissutigalugu pisiassat ilaat inniminnerneqarsinnaasassanngillat.

Inniminniineq

Pisiassamut ilagitillugu akimik saqqummiussineq neqeroorutaanngilaq pituttuisoq, neqerooruteqarnissamulli kajumissaarutaavoq. Pisiniartup pisiassanik Ilisimatusarfimmut inniminniinera pituttuisumik akuersissutaanngilaq, Ilisimatusarfimmulli neqeroorutaavoq pituttuisoq periarfissat paasissutissiissutigineqartut naapertorlugit pisiassamik pisinissaq pillugu. Taamaalilluni pisiniartoq Ilisimatusarfillu pituttuisumik isumaqatigiissuteqartarput aatsaat Ilisimatusarfik pisiniartup neqeroorutaanik pisiniummut uppernarsaat atorlugu akuersigaangat.

Pisiniummut uppernarsaat

Pisisoq sukkanerpaamik, nalinginnaasumillu ullut suliffiit 1-3 iluanni, pisiniummut uppernarsaammik nassitsissaaq e-mailimut pisisup paasissutissiissutigisaanut. Ilaannikkut allaffissornikkut atukkanik pissuteqartumik sivisunerusumik utaqqisoqaratarsinnaasassaaq.

Akiliineq

Konto pillugit paasissutissat pisiassanik pisinermi allattorneqartut PBS-imut paasiuminaallisakkatut (SSL) toqqaannartumik nassiunneqartassapput taamaallaat pisisumit PBS-imillu atuarneqarsinnaallutik. Dankorti kortiluunniit akiliissut alla atorlugu pisinermi aningaasat kontomit tiguneqartarput pisiarineqartoq Ilisimatusarfimmit nassiunneqaraangat.

Ajutoortoqaratarsinnaanera ajoqusertoqaratarsinnaaneraluunniit

Aatsaat pisiat inniminnikkat pisisup tiguppagit pisiat inniminnikkat ajutoortoqaratarsinnaasutigut aserornerat ajoquserneqarneralluunniit pisisup akisussaaffigissavaa.

Naammagittaalliorneq

Ilisimatusarfik pisinermi inatsit naapertorlugu ullormit pisiffimmiit ukiuni marlunni naammagittaalliorsinnaatitsivoq pisiap sananerani kukkusoqarsimatillugu (ajoquteqartoqartillugu). Naammagittaalliorsinnaatitaanermut ilaanngillat toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit pisiamik ajortumik atuinermit, aserfallatsaaliuilluarsimannginnermit, qajassuussinnginnermit atuisussaatitaanngitsunilluunniit akuliuttoqarneranit ajoqusiinerit, nungullaanerit. Naammagittaalliorsinnaanermut atuinermut tunngatillugu pisiat allagartaat Ilisimatusarfimmut takutinneqassaaq. Pisiat nassiussarsiat amigaateqarnerannik naammagittaalliuteqartoqassappat pisisoq amigaateqarneranik paasinnereernerminit sukkanerpaamik piffissarlu sivisuallaanngitsoq ingerlareertillugu Ilisimatusarfimmut saaffiginnissaaq. Namminersorluni inuussutissarsiutilittut pisisut naammagittaalliorsinnaapput amigaatigineqartoq paasiaakannerneranit qaammatit marluk qaangiutinnginneranni. Saaffiginniaanngikkunik pisisoq amigaatigineqartumik naammagittaalliutiginnissinnaatitaajunnaassaaq. Pisisoq piumaffigineqassaaq amigaatigineqartup suuneranik ilisimatitsinissamik.

Utertitsisinnaaneq

Pisisup Ilisimatusarfik nalunaarfigippagu nassiussarsinerminit ullut 14-it qaangiutinnginneranni pisinini peqqissimissutigisimallugu, Ilisimatusarfiup aningaasat akiliutigineqarsimasut utertissavai. Pisiarineqarsimasut akilernagit imaluunniit nassitanut akiligassanngortillugit utertinneqartut Ilisimatusarfimmit tigujumaneqarnavianngillat. 

Utertitsinermi nassiussalerisunik pisiarineqarsimasup sumut killinneranik paasissutissiisinnaasunik atuisoqarnissaa qinnutigineqarpoq, pisiarineqarsimasoq utertillugu nassiunnerani tammassagaluarpat. Pisiaq poortorluarlugu nassiuguk – pisiat allagartaata kopiianik ilanngussillutit, erseqqissumillu allakkiuk utertitsisinnaanermik atuerusullutit pisiallu akia utertikkusukkit. Aammattaaq qinnuigissavatsigit ilisimateqqulluta pisininnik peqqissimissutiginninninnut pissutaasumik (piumasaqaataanngilaq). Malugiuk pisiassanik annoraaminiusunik naqiternertalinnik inniminniisimatilluni utertitsisinnaanermut tunngatillugu immikkut piumasaqaateqarmat.

Pisisoq aalajangersimappat pisiani Ilisimatusarfimmut aaniarlugu, tuniniaasullu pisisoq allakkatigut ilisimatissimappagu pisiaq aaneqariaannaasoq, tuniniaasoq akiliinermik taamaatitsisinnaatitaavoq pisisup ullut 14-it qaangiutsinnagit pisiani aasimanngippagu, imaluunniit aaneqarfissatut allamik isumaqatigiissuteqartumit ullut 14-it qaangiussimappata. Tamatuminnga pissuteqartumik pisineq tuniniaasumit taamaatinneqarpat tuniniaasup aningaasat kontomut pisisup pisinermini atugaanut utertissavai. Pisisoq pisinini naammassiumassappagu aallaqqaataaniit inniminniisinnaavoq. Malugiuk pisiassanik annoraaminiusunik naqiternertalinnik inniminniisimatilluni utertitsisinnaanermut tunngatillugu immikkut piumasaqaateqarmat.

Akisussaaffeqarumannginneq qularnaveeqqutillu

Ilisimatusarfik utertitsisussaatitaanngilaq toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit annaasaqarnermut pisiat inniminnikkat pisisumut apuutiaanngippata, imaluunniit pisiat inniminnikkat amigaateqarpata, tikiaannginnerat amigaatilluunniit pisisup iliuusianit ilaginnaaneranilluunniit pissuteqarpata, imaluunniit pissutsinik Ilisimatusarfiup aqussinnaanngisaanik pissuteqarpata, soorlu naalagaaffiup Namminersorlutilluunniit Oqartussat akuliunnerannik, suliumajunnaartoqarneranik sulisitsiumajunnaartoqarneranilluunniit assigingusunilluunniit pissuteqarpata.

Allannguisinnaatitaaneq

Ilisimatusarfik niuernermut piumasaqaatinik internetikkut pisiniarfimmut atuuttunik imminut allannguisinnaatillunilu nutarterisinnaatippoq.

Annoraaminernik naqiternertalinnik pisinermut piumasaqaatit immikkut ittut

Aatsaat pisiniamit inniminniisoqarsimatillugu tuniniaasoq pisiassanut pisiniap toqqagaanut logonik il.il. naqiterisitsissaaq, tuniniaasoq pisiassanik siumut naqiternertaliisimanngippat. Pisiniarli naammagittaalliorsinnaatitaavoq pisiaq tigunerani ajoquteqartillugu amigaateqartillugulu. 

Pisisoq pisiaminik annoraaminiusunik naqiternertalinnik Ilisimatusarfimmut aallernissaminik ilisimatitsisimappat pisisorlu kingorna aallinngippat Ilisimatusarfik pisinermik tamatuminnga taamaatitsinani aalajangiusimanniinnassaaq. Tamatuma kingorna Ilisimatusarfik pisiaq pisisumut piareersimatissavaa pisisoq akiliitillugu, piareersimatitsinerlu pisiap akianik qaangiippat Ilisimatusarfik imminut pisinnaatissaaq pisiassamik pisiniartumut allamut tuniniaanissamut pisiassamilluunniit aseruinissamut.

Maalaaruteqarsinnaaneq

Pisiat maalaarutigerusukkukku Ilisimatusarfimmut saaffiginnissaatit mail@uni.gl-imut allallutit, sapinngisatsinnillu aaqqiissutissarsiorumaarpugut.

Tamatuma kingunera naammaginarissanngikkukku Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartunut maalaaruteqarsinnaavutit. Tamanna pillugu paasisaqarnerugit Atuisoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup nittartagaani.