Ilisimatusarfimmi - ujarlerpoq
Ilisimatusarfimmut qinnuteqarit
Ilinniagarineqarsinnaasut assigiinngitsut pillugu atuarnerusinnaavutit ilinniartuttalu ilarpassui naapissinnaallugit maani nittartakkatsinni
Atuaruk
Bacheloritut ilinniarneq Inuussutissarsiornermi Aningaasaqarnermik Ilisimatusarneq
Aningaasaqarneq aamma aningaasalersuineq soqutigivigit, aamma suliffeqarfinni ingerlatsinerit aningaasaqarnikkut misissueqqissaarfigineri suliarerusuppigit?
Bacheloritut ilinniarneq Ilinniartitsisoq
Ilinniartitsineq aamma pædagogik soqutigivigit, aamma kalaallit meeqqat inuusuttullu ilinniaqqinnissaannut tunngavissilluarusuppigit?
Bacheloritut ilinniarneq Inatsisilerineq
Inatsisit maleruagassallu ulluinnatsinnik, aqutsisoqarfitsinnik inuiaqatigiinnillu aqutsippullusooq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq maleruagassanik tamanut iluaqutaasussanik erseqqissaasinnaasunik ingerlatitseqqiisinnaasunillu inatsisileritooqarnissarput.
Bacheloritut ilinniarneq Inuiaqatigiilerineq
Inuiaqatigiinni kalaallini nunarsuarmilu tamarmi pissutsinik soqutigisaqarpit?
Bacheloritut ilinniarneq Inuiaat Kulturiat Oqaluttuarisaanerallu
Kulturi aamma inuiaqatigiit oqaluttuarisaanerat soqutigivigit, kiisalu pineqartuni ingerlatsitseqqiinermik suliaqarusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Isumaginninnermut Siunnersorti
Inunnik isumaginninnermi suliat soqutigivigit, aamma inuiaqatigiit kalaallit akornanni innuttaasunut malunnaatilimmik sulissusserusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Nutserisoq Oqalutsilu
Oqaatsinik soqutigisaqarpit aamma Kalaallit Nunaata nunarsuarmut akuujartuinnarluni siunissami peqataalluarnissaanut tapertaarusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinerlu
Kalaallit oqaasii soqutigivigit aamma oqaatsit, atuakkialerineq tusagassiuutillu suliffigissallugit pilerigisinnaaviuk?
Bacheloritut ilinniarneq Peqqissaasoq
Peqqissuseq soqutigiviuk? Peqqisasaasutut suliaq tamatigoortuuvoq, suliamut tunngatillugu ilisimasat inuttullu piginnaasat atorneqartarlutik.
Bacheloritut ilinniarneq Teologi
Kristumiuussutsip oqaluttuassartaa, ineriartorsimanera ullumikkullu kalaallit inuiaqatigiit inissisimanerat soqutigisarivigit?
Bacheloritut ilinniarneq Tusagassiortoq
Alapernaatsuuit aamma inuiaqatigiinni sammisat pingaarutillit pillugit misissuineq, qulaajaaneq ingerlatitseqqiinerlu suliarerusuppigit?
Kandidatitut ilinniarneq Inuiaqatigiilerineq
Inuiaqatigiinni kalaallini nunarsuarmilu tamarmi pissutsinik soqutigisaqarpit?
Kandidatitut ilinniarneq Inuiaat Kulturiat Oqaluttuarisaanerallu
Kulturi aamma inuiaqatigiit oqaluttuarisaanerat soqutigivigit, kiisalu pineqartuni ingerlatsitseqqiinermik suliaqarusuppit?
Kandidatitut ilinniarneq Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinerlu
Kalaallit oqaasii soqutigivigit aamma oqaatsit, atuakkialerineq tusagassiuutillu suliffigissallugit pilerigisinnaaviuk?
Kandidatitut ilinniarneq West Nordic Studies
International and interdisciplinary master programme called West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management.
Alla Ph.d. ilinniarfik
Ilisimatusarfik har siden 2001 haft mulighed for at udbyde den 3-årige ph.d.-uddannelse.
Alla Oqaluttuarisaaneq (ilinniagaq tapertaasoq)
Inuiaat Piorsarsimassusaasalu Oqaluttuarisaaneranni atituumik kiisalu assigiinngitsorpassuarnik oqaluttuarisaanermik tunngaveqartumik piorsarsimassutsimik inuiaqatigiinnullu tunngasunik issittumi pissutsit qitiutillugit paasisaqassaatit.
Alla Teologi
Kristumiuussutsip oqaluttuassartaa, ineriartorsimanera ullumikkullu kalaallit inuiaqatigiit inissisimanerat soqutigisarivigit?
Alla Palasi
Pastoralseminaria ilagiinni palasitut ilinniarfiuvoq.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq HD 2. del
Ilisimatusarfik udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) følgende to uddannelser i HD 2. del: HD(O) - Organisation & Ledelse samt HD(R) - Regnskab & Økonomistyring.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq Arktisk Specialsygepleje - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq Immikkut Ittumik Pædagogikkimik - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq Skoleledelse - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq Dansk som andetsprog - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne.
Diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq Sprog, Litteratur & Kultur - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Formålet med akademisk diplomuddannelse er at kvalificere de studerende til at undervise primært på GU, HHX og HTX i Grønland samt beskæftigelse i offentlige og private virksomheder, institutioner og organisationer.
Masteritut- & Kandidatitut ilinniarneq Grønlandsk Sprog, Litteratur & Kultur - masteritut ilinniarneq
Masteruddannelsen i grønlandsk sprog, litteratur og kultur er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne.
Masteritut- & Kandidatitut ilinniarneq Pædagogisk Psykologi & Almen Pædagogik - kandidatitut ilinniarneq
Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne.
Pikkorissarneq & alla Fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
Ilisimatusarfimmi ilinniakkat ilaannakorlugit ilinniarneqarsinnaapput.
Pikkorissarneq & alla Universitets-pædagogikumi
Center for Pædagogisk Udvikling, under Ilisimatusarfik, udbyder et universitetspædagogisk forløb.
Pikkorissarneq & alla Erhvervsøkonomisk metode - HD fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
Du har nu mulighed for at tage faget Erhvervsøkonomisk metode som et intensivt forløb.
Pikkorissarneq & alla Ledelse & Organisation - HD fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
I samarbejde med Syddansk Universitet udbyder Ilisimatusarfik i foråret 2019 HD(O) enkeltfag i Organisation & Ledelse.
Pikkorissarneq & alla Klinisk vejleder
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - der er et modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Pikkorissarneq & alla Specialuddannelse: Intensiv Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.
Pikkorissarneq & alla Specialuddannelse: Anæstesiologisk Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.
Pikkorissarneq & alla Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik pikkorissarneq
Pikkorissaanissamut piviusunngortitsinissamut aallaaviusarpoq pikkorissaanissamut neqeroorummut aaliangersimasumut qinnuteqartut qassiineri, kiisalu atuarfimmi aaliangersimasumi pikkorissarnissat allat qanoq amerlatigisut qinuteqarfigineqarsimanersut.
Nalerput Greenland Science Week
Greenland Science Week – a Greenlandic Arctic Science conference surrounded by research-related workshops and public outreach.
Nalerput Greenland Perspective
Greenland has been a magnet for scientists for decades. In the same period, a large part of the research done has only to a small degree benefitted Greenlandic society. Greenland Perspective changes that.
Nalerput Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik
Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik.
Nalerput Angerlarsimaffeqanngitsoq
Angerlarsimaffeqannginneq Issittumi ajornartorsiutaaleraluttuinnarpoq - tamannalu illoqarfiit pingaarnersaanni Nuummi malunnarpoq, kalaallit angerlarsimaffeqannginnerat malunnarnerulluni.
Nalerput Aqutsisut
Forskningsprojekt der sigter på at styrke ledelsespraksissen i Grønland ved at udvikle empiriske beskrivelser, der analytisk kommer tæt på de kollektive praksisser ledere indgår i.
Nalerput Kalaallit Nunaanni tusagassiuutinik misissuineq
Nunatsinni tusagassiuutit demokrateeqarnissamut pingaaruteqarluinnarput. Tusagassiuutimmi innuttaasunik siammasissumik inissisimasunik paasissutissiinermut aalajangiisuupput ataqatigiissitsissutaallutillu. Taakkuttaaq pissutaagajullutik Kalaallit Nunaanni tusagassiuutit oqallisigineqartarput.
Nalerput Meeqqanik, Inuusuttunik Ilaqutariinnermillu Qitiusumik
Meeqqanik, Inuusuttunik Ilaqutariinnermillu Qitiusumik.
Nalerput Issittumi uuliamik gassimillu imm.
Issittumi uuliamik gassimillu imm. - Ilisimatusarfik.
Nalerput Qimmeq - qimuttup tarninganik paasiniaaneq
Kalaallit qimusseqarnermik kulturiat periusaallu ukiuni 4.000-it sinnilinni atuussimavoq.
Nalerput Socialpolitikki - Massakkut
Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler.
Nalerput Issittumi Utoqqalineq
Issittumi Utoqqalineq - Ilisimatusarfik.
Nalerput ArcticChallenge
Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites.
Nalerput Rockwell Kent
Nunatsinni Ilisimatusarfik-iup Ameerikkamilu ilisimatusarfiit marluusut Rochester Institute of Technology-p kiisalu Binghamton University-p suleqatigiilluarnerisigut ilisimatusaatigalugu suliaqarnissamik National Science Foundation-mit kiisalu Arctic Social Science Program-mimit ukiuni marlunni atuuttussamik aningaasaliissutinik akuersissuteqartoqarpoq.
Nalerput MARPART
MARPART - Upalungaarsimaneq, inuiaqatigiinnullu isumannaallisaaneq.
Nalerput Kalaallit Nunaat & EU
Kalaallit Nunaat & EU - Ilisimatusarfik.
Nalerput Population Dynamics
Forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland (PDG) er et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.
Nalerput Sila Inuiaqatigiillu
Sila Inuiaqatigiillu Ilisimatusarfik Silallu Pissusianik Ilisimatusarfik suleqatigissinneqarput.
Nalerput Hunting - household economic importance
The importance of hunting and small-scale fishing in Greenland.
Nalerput Arctic Living Conditions
Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA).
Nalerput Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Forskning på Institut for Lærings er knyttet til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen.
Alla Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalimmik amigaateqarpit - assersuutigalugu ilanngutassiassamut imaluunniit assigisaanut?

Alla Strategiplan for Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Strategiplan for Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik for perioden 2019 - 2022.
Alla Strategiplan for Institut for Kultur, Sprog & Historie
Strategiplan for Institut for Kultur, Sprog & Historie for perioden 2019 - 2022.
Alla Strategiplan for Institut for Læring
Strategiplan for Institut for Læring.
Alla Strategiplan for Institut for Sygepleje- & Sundhedsvidenskab
Strategiplan for Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab.

Immikkut ilisimasalimmik amigaateqarpit - assersuutigalugu ilanngutassiassamut imaluunniit assigisaanut?

Atuagassiaq Shaping the Arctic

Ilisimatusarfiup atuagassiaataanut Shaping the Arctic-imut tikilluarit.

Ilinniartunik siunnersuineq Ilinniartunik siunnersuineq - Ilisimatusarfimmi

Ilinniartunik ilitsersuisoq saaffigisinnaajuaannarpat +299 38 56 23-imut sianerlutit, studievejleder@uni.gl-imut allallutit imaluunniit siunnersuisarfimmut puttutiinnarlutit.

Sivisunerusumik oqaloqateqarnissat pisariaqartikkukku matuma ataatungaani piffissamik inniminniisinnaavutit.

Ilisimatuutut misissuinerit Ilisimatusaat

Atuagassiaq Ilisimatusarfimmi ilisimatuut misissugaannik allaaserisanik atuaruminartunik imaqarpoq, sammisat uku iluanni: Kulturi, Inuiaqatigiilerineq, Atuartitsineq aamma Peqqissaaneq.

Webshop Ilisimatusarfik webshop

Webshoppitsinni atuakkanik sukujunnillu ilisarnaatitalinnik pisisinnaavutit.