Ilisimatuutut misissuinermi qitiutinneqartoq: 1960-imiit 1991-i ilanngullugu Kalaallit Nunaanni naartunaveersaatinik atuisitsinermi suleriaatsit atorneqarsimasut pillugit suliamut attuumassuteqanngitsunit qulaajaaneq Atuaruk
Ilisimatuutut misissuinermi qitiutinneqartoq: Kalaallit Nunaata aamma Danmarkip akornanni oqaluttuarisaanermi pisimasut pillugit ilisimatuussutsikkut misissuisussat aqutsisussaat toqqarneqarput Atuaruk
1. Publication type
Contribution that does not have text | Bidrag der ikke har tekstform

Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation


Contribution to newspaper | Bidrag til avis

Aviser indeholder nyheder om aktuelle begivenheder af særlig eller almen interesse for en bred læserkreds. De udgives dateret og/eller nummereret hyppigere end én gang ugentligt og ofte dagligt


Contribution to book/anthology/report | Bidrag til bog/antologi/rapport

Bidrag, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter, og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere


Contribution to journal | Bidrag til tidsskrift

Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn


Contribution to inquiry/memorandum | Bidrag til udredning/notat


Book/anthology/thesis/report | Bog/antologi/afhandling/rapport

Bøger, afhandlinger og rapporter er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som ”Bidrag til bog/antologi/rapport”


Contribution to conference | Konferencebidrag

Papers, abstracts eller posters, der er udgivet i konferenceproceeding eller på anden måde er publiceret i forbindelse med en konference


Patent | Patent


Online publications | Udgivelser på nettet

Tekster publiceret på internettet – herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wikiindlæg


Inquiry/memorandum | Udredning/notat

Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med offentlige myndigheders sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer


Working paper/preprint | Working paper/arbejdspapir/preprint

Et arbejdsdokument eller ”working paper” er en publikation, som kan være udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution


Other things | Andet


Ilisimatusarfimmi ujaruk